Convocatòria de metge/ssa especialista en anatomia patològica

Referència:
HP-ANATOMOPATOLOGIA

Data de publicació:

Termini de presentació de sol·licituds:

Finalitzada

CA - Resolució externa Metge/ssa Especialista en Anatomia Patològica

El servei d' Anatomopatologia de l'Hospital de Palamós necessita un metge/ssa especialista en anatomia patològica  per incorporar-se a l'equip integrat per una cap de servei, 3 patòlegs adjunts, dos citotècnics i 5 tècnics.

Es realitzen estudis de biòpsies, peces quirúrgiques, citologia líquida ginecològica i no ginecològica i necròpsies fetals.

El servei processa aproximadament 11.500 biòpsies anuals, 10.500 citologies i 8-10 necròpsies fetals. Estudi immunohistoquímic amb els anticossos mes habituals i segons necessitats de la patologia mes complexa.

Setmanalment el servei participa en els diferents comitès de tumors (patologia digestiva, patologia de mama, urologia, pneumologia i dermatologia)

S'OFEREIX:

 • Contractació laboral indefinida a jornada completa (1688 h/a), com a Metge/ssa adjunt/a del servei d'Anatomopatologia de l'Hospital.
 • Jornada laboral de 8 a 15:30h de dilluns a divendres.
 • Sou segons I Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d'Aguts, Centres d'Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut
 • Incorporació immediata
 • Programa actiu de formació continuada i reciclatge.

REQUISITS:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb especialitat via MIR en Anatomopatologia
 • Es poden presentar MIR en el darrer any de formació

ES VALORARÀ:

 • Perfil personal: persona jove, dinàmica, amb iniciativa i ganes de desenvolupar un nou projecte professional.
 • Persona responsable, metòdica i organitzada.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Capacitat de comunicació assertiva.
 • Capacitat de relacions interpersonals.
 • Coneixements d'informàtica a nivell d'usuari (Office, Cerca Bibliogràfica, correu electrònic, etc..).
 • Carnet de conduir i vehicle propi.

FUNCIONS:

 • Participar en la inclusió i diagnòstic de biòpsies petites i peces quirúrgiques.
 • Diagnòstic de biòpsies urgents.
 • Diagnòstic de citologies ginecològiques i no ginecològiques, totes amb screening fet pel citotècnic.
 • Autòpsies fetals.
 • Participar en els comitès multidisciplinars de tumors.
 • Participar en les sessions del Servei.
 • Participar en les sessions d'altres serveis quan ho sol·liciten.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: 25 de febrer de 2022

CANDIDATS/ES  INTERESSATS/DES:

Entra a la web www.ssibe.cat - borsa de treball, clica damunt l'oferta de treball que correspon i clica damunt a la pestanya "INSCRIURE'M EN AQUESTA OFERTA" - cal omplir tots els camps i adjuntar CV actualitzat i carta de motivació -en un sol document .pdf (màxim 20MB). Referència: HP-ANATOMOPATOLOGIA

Per més informació, telefoneu al 972-60.92.39 i demaneu per la Sra. Dolors Margarit o bé al correu electrònic  recursoshumans(ELIMINAR)@ssibe.cat (Departament de Recursos Humans)

CLAUSULA INFORMATIVA

De conformitat amb l'establert al Reglament  (UE) del Parlament Europeu i del Consell de 27, d'abril de 2016, (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garanties de drets digitals li facilitem la següent informació en relació al tractament de les dades personals que facilitin les persones aspirants;

Responsable:         Fundació Hospital de Palamós - SSIBE

Finalitat:                   Gestionar els processos de selecció objecte de convocatòries i d' informar de futures ofertes laborals..

Legitimació:            Consentiment de l'interessat/da.

Destinataris:           No està prevista la cessió de dades a tercers, tret d'obligació legal i a altres empreses del Grup SSIBE o estiguin gestionades per alguna de les empreses que el composen.

Termini conservació:  Un any

Drets:                        Pot exercir els seu drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament dirigint-se a l'Àrea Jurídica C. Hospital, 17-19; 2ª planta de Palamós (17230) o mitjançant correu electrònic a areajuridica(ELIMINAR)@ssibe.cat.

Més informació:     Pot consultar informació addicional i més detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web www.ssibe.cat