Convocatòria Tècnic-a Desenvolupament Informàtic - EMPORSIS AIE

Referència:
EMP_DEVELOP

Data de publicació:

Termini de presentació de sol·licituds:

Finalitzada

CA - Resolució convocatòria externa Tècnic_a Desenvolupament Informàtic

Emporsis AIE és una empresa que presta serveis informàtics a la Fundació Hospital de Palamós - Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà i a la Fundació Salut Empordà.

Emporsis AIE necessita incorporar un Tècnic/a Informàtic/a que s’integrarà en l’equip de desenvolupament de software, del Centre de Palamós.

S'OFEREIX:

- Contracte laboral indefinit a jornada completa.

- Sou segons II Conveni Col•lectiu de Treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.

- Incorporació immediata - Programa actiu de formació continuada i reciclatge

REQUISITS:

- Titulació de Grau en Informàtica o equivalent.

- Coneixements d’usuari avançat en el sistema operatiu Windows10 i el paquet MS Office

- Experiència demostrable en les següents àrees:

   • Entorns de desenvolupament .NET

   • Implementació de serveis web amb SOAP+WSDL i REST+JSON

   • Manipulació de documents XML amb validacions i transformacions

   • Llenguatge SQL i gestors de Bases de Dades com Cache/Iris d’Intersystems, SQL server, PostgreSql.

Perfil professional:

- Capacitat de treball en equip.

- Capacitat per gestionar projectes: anàlisi, planificació, execució i seguiment, tancament.

ES VALORARÀ:

- Coneixements d’anglès suficients per lectura i comprensió de documentació tècnica.

- Coneixements tècnics demostrables en les següents àrees:

   • BPEL – Business Process Execution Language

   • HL7 – Health Level Seven

   • UML – Interpretació i disseny de diagrames UML

   • Creació i gestió del cicle de vida d’apps per Android i iOS

   • Programació entorn web amb llenguatges com: Sencha, GWT, PHP, HTML5, CSS3, Jquery, Perl, JSP, AJAX, JSON

   • Altres llenguatges de programació com: VB6, J2EE, MUMPS, ABAP

TERMINI DE PRESENTACIÓ: Fins el dia 15 de maig de 2022.

CANDIDATS/ES INTERESSATS/DES: Entra a la web www.ssibe.cat – borsa de treball, clica damunt l’oferta de treball que correspon i clica damunt a la pestanya “INSCRIURE’M EN AQUESTA OFERTA” - cal omplir tots els camps i adjuntar CV actualitzat, carta de motivació, còpia de la titulació i certificació de les accions formatives detallades en el currículum –tot en un sol document .pdf (màxim 20MB).

Referència: EMP_DEVELOP

Per a més informació, recursoshumans@ssibe.cat o Sra. Dolors Margarit al 972609239.

NORMATIVA DE COMPLIMENT EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL EMPORSIS, AIE  2020

De conformitat amb l'establert al Reglament  (UE) del Parlament Europeu i del Consell de 27, d'abril de 2016, (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garanties de drets digitals li facilitem la següent informació en relació al tractament de les dades personals que facilitin les persones aspirants;

Responsable:   EMPORSIS, AIE

Finalitat:          Gestionar els processos de selecció objecte de convocatòries i d' informar de futures ofertes laborals..

Legitimació:    Consentiment de l'interessat/da.

Destinataris:    No està prevista la cessió de dades a tercers, tret d'obligació legal i a altres empreses del Grup SSIBE o estiguin gestionades per alguna de les empreses que el composen.

Termini conservació:  Un any

Drets:   Pot exercir els seu drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament dirigint-se a l'Àrea Jurídica C. Hospital, 17-19; 2ª planta de Palamós (17230) o mitjançant correu electrònic a areajuridica@ssibe.cat.

Més informació: Pot consultar informació addicional i més detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web www.ssibe.cat