Convocatòria externa d'un Tècnic/a i un Traductor per a l'Àrea Mutual i Privada

Referència:
HCCB-TÈCNICGC // HCCB-TRAD

Data de publicació:

Termini de presentació de sol·licituds:

Finalitzada

CA - Resolució convocatòria externa Tècnic_a i Traductor_A Àrea Mutual i Privada

L'Hospital Clínic Costa Brava, ubicat a Palamós, població situada al bell mig de la Costa Brava, ofereix serveis destinats a revisar la salut, orientar i solucionar tots els problemes que es puguin detectar, mitjançant un estudi personalitzat de cada pacient i les seves circumstàncies.

Ofereix les especialitats de Pediatria, Ginecologia, Urologia, Rehabilitació, Farmàcia, Oftalmologia, Nefrologia, Cirurgia Digestiva, Cirurgia Plàstica, Otorrinolaringologia, Medicina Interna, Anestesia i Reanimació, Laboratori clínic, Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, Reumatologia i Unitat de diagnòstic per la imatge.

Disposa d'un servei integral de suport mèdic esportiu amb un equip professional multidisciplinari que incorpora la figura del preparador personal com a la millor eina per a la prevenció.

Disposa d'un servei de traducció per facilitar una bona relació metge-pacient.

S'OFEREIX

Tècnic/a

 • contractació temporal (cobertura baixa maternal) a jornada completa (1620 h/a), durada estimada 6 mesos (amb possibilitat de més durada).

Traductor/a

 • contractació temporal (període d'estiu) a jornada completa (1620 h/a), durada estimada 2 mesos.

Per ambdues posicions

 • Incorporació juny 2022.
 • Sou segons II Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d'Aguts, Centres d'Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.

REQUISITS PER AMBDUES POSICIONS

 • Titulació universitària, preferentment en l'àmbit de les ciències socials (Grau en màrqueting i direcció comercial, Grau en Turisme...) o d'humanitats (Grau en Traducció i Interpretació...), o Cicle Formatiu de Grau Superior en l'àmbit d'administració i gestió o en l'àmbit d'hoteleria i turisme o Batxillerat.
 • Domini alt de la llengua alemanya i anglesa i coneixement d'altres llengües (francès, rus, italià...)
 • Habilitats comunicatives, de promoció i de relació interpersonal
 • Maneig d'eines ofimàtiques a nivell d'usuari

*pel lloc de treball de Traductor/a, es poden presentar els/les estudiants que estan cursant qualsevol de les titulacions anteriorment esmentades, si disposen del domini de les llengües estrangeres requerides.

ES VALORARÀ

 • Experiència demostrable en posicions similars, preferiblement al sector sanitari.
 • Capacitat d'orientació i atenció al client.
 • Capacitat de negociació.
 • Capacitat d'organització, planificació i priorització del treball.
 • Capacitat de resolució de problemes.
 • Capacitat de treball en equip.

FUNCIONS

Funcions per ambdues posicions:

 • Compartir l'activitat d'atenció al públic, administració assistencial, programació i facturació amb la resta de l'equip.
 • Programar l'activitat assistencial.
 • Acompanyar als clients en la seva relació administrativa amb les entitats asseguradores i els professionals sanitaris.
 • Facilitar la tramitació de documentació amb les entitats asseguradores.
 • Donar suport a les societats professional que presten serveis sanitaris en el nostre centre.

Funcions específiques per la posició de Tècnic/a:

 • Difondre els serveis de l'Hospital Clínic Costa Brava a la població del Baix Empordà i a la població estacional forana a través d'accions de promoció.
 • Atendre els usuaris dels serveis de l'Hospital Clínic Costa Brava.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: 29 de maig de 2022

CANDIDATS/ES INTERESSATS/DES: Entra a la web www.ssibe.cat - borsa de treball,  clica damunt l'oferta de treball que correspon i clica damunt a la pestanya "INSCRIURE'M EN AQUESTA OFERTA" - cal omplir tots els camps i adjuntar CV actualitzat i carta de motivació -en un sol document .pdf (màxim 20MB). Referència: HCCB-TÈCNIC i/o HCCB-TRAD

CLAUSULA INFORMATIVA

De conformitat amb l'establert al Reglament  (UE) del Parlament Europeu i del Consell de 27, d'abril de 2016, (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garanties de drets digitals li facilitem la següent informació en relació al tractament de les dades personals que facilitin les persones aspirants;

Responsable:   Fundació Hospital de Palamós - SSIBE

Finalitat: Gestionar els processos de selecció objecte de convocatòries i d'informar de futures ofertes laborals..

Legitimació:    Consentiment de l'interessat/da.

Destinataris:    No està prevista la cessió de dades a tercers, tret d'obligació legal i a altres empreses del Grup SSIBE o estiguin gestionades per alguna de les empreses que el composen.

Termini conservació:  Un any

Drets:   Pot exercir els seu drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament dirigint-se a l'Àrea Jurídica C. Hospital, 17-19; 2ª planta de Palamós (17230) o mitjançant correu electrònic a areajuridica@ssibe.cat.

Més informació: Pot consultar informació addicional i més detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web www.ssibe.cat