Convocatòria Auxiliar de Magatzem

Referència:
SSIBE - MAGATZEM

Data de publicació:

Termini de presentació de sol·licituds:

Finalitzada

CA - Resolució convocatòria externa Auxiliar Magatzem

El Departament d'Aprovisionament i Logística de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà necessita incorporar un auxiliar de magatzem.

Aquest Departament gestiona l'estoc i distribució del material sanitari, d'oficina i protètic de l'Hospital de Palamós, de les 4 Àrees Bàsiques de Salut, del Centre Sociosanitari Palamós Gent Gran i de 3 Residències Geriàtriques.

S'OFEREIX

1 plaça a dedicació completa (1620 h/anuals) i en torn variable (corretorns) amb modalitat contractual de fix-discontinu (té consideració d'indefinit) amb garantia de 6 mesos encadenats de treball. **

** Cal tenir present que, un cop acabats aquests els mesos de feina, es finiquita al treballador i, si reuneix els requisits necessaris, pot passar a cobrar la prestació contributiva de desocupació (atur), amb la certesa que l'empresa el tornarà a incorporar per el mateix període garantit  -més o menys en el mateix tram- l'any següent. Si fos el cas -per necessitats productives- es podria ampliar fins a un màxim de 9 mesos.

 • Sou segons II Conveni Col·lectiu de treball dels hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el SCS.
 • Incorporació immediata
 • Programa de Formació Continuada.

REQUISITS

 • Títol d'E.S.O.
 • Experiència i coneixements del procés d'aprovisionament i funcionament del magatzem.
 • Coneixement del material sanitari i d'oficina.
 • Coneixements d'informàtica a nivell d'usuari mitjà.

PERFIL PROFESSIONAL

 • Capacitat de treball en equip.
 • Adaptació a les necessitats del servei en relació al flux de treball.
 • Capacitat per entendre les peticions i demandes de les unitats peticionàries.
 • Relacionar-se correctament amb les unitats peticionàries.
 • Capacitat per mantenir l'ordre en l'àrea de magatzem seguint els criteris de classificació.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: 20 de maig de 2022

CANDIDATS/ES  INTERESSATS/DES:

Envia un CV actualitzat i carta de motivació -en un sol document .pdf (màxim 20MB), si supera aquest volum enviar a través de we transfer- a recursoshumans(ELIMINAR)@ssibe.cat indicant la referència: SSIBE-MAGATZEM

CLAUSULA INFORMATIVA

De conformitat amb l'establert al Reglament  (UE) del Parlament Europeu i del Consell de 27, d'abril de 2016, (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garanties de drets digitals li facilitem la següent informació en relació al tractament de les dades personals que facilitin les persones aspirants;

Responsable:   Fundació Hospital de Palamós - SSIBE

Finalitat: Gestionar els processos de selecció objecte de convocatòries i d'informar de futures ofertes laborals.

Legitimació:      Consentiment de l'interessat/da.

Destinataris:      No està prevista la cessió de dades a tercers, tret d'obligació legal i a altres empreses del Grup SSIBE o estiguin gestionades per alguna de les empreses que el composen.

Termini conservació:  Un any

Drets:    Pot exercir els seu drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament dirigint-se a l'Àrea Jurídica C. Hospital, 17-19; 2ª planta de Palamós (17230) o mitjançant correu electrònic a areajuridica(ELIMINAR)@ssibe.cat .

Més informació: Pot consultar informació addicional i més detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web www.ssibe.cat