Convocatòria Tècnic/a de Suport a l’Àrea d’Aprovisionament i Logística

Referència:
HP-APROVIS

Data de publicació:

Termini de presentació de sol·licituds:

Finalitzada

CA - Resolució Convocatòria externa Tècnic Suport Aprovisionament i Logística

El Departament d'Aprovisionament i Logística de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà necessita incorporar un/a Tècnic/a de Suport.

Missió - vinculada a les funcions

Proporcionar suport tècnic en l'àmbit de l'aprovisionament i la logística de la nostra entitat, i més específicament en relació a materials i equipament clínics.  

S'OFEREIX:

 • Contractació laboral a jornada completa
 • Sou segons Grup Professional AS-TFPT del II Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d'Aguts, Centres d'Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut. I a valorar segons trajectòria professional.
 • Incorporació immediata.
 • Programa actiu de formació continuada i reciclatge.

REQUISITS:

Formació

 • Cicle Formatiu de Grau Superior en Diagnòstic per la Imatge i Medicina Nuclear o FP-II equivalent.

Experiència

 • Experiència relacionada amb el coneixement d'equipament sanitari i la indústria tecnològica.  
 • Coneixement de tot el procediment d'adquisició del equips des de l'aparició de la necessitat fins la seva implantació i ús.
 • En dirigir projectes i implicar a diferents departaments.

Perfil de competències específiques

 • Habilitats de treball en equip, esperit de cooperació i empatia.
 • Alta capacitat d'organització i planificació del propi treball.
 • Atenció concentrada i distribuïda
 • Capacitat analítica.
 • Orientació al servei, capacitat resolutiva i presa de decisions, efectivitat i assoliment de resultats.
 • Comunicació, persuasió i coordinació.
 • Persona amb compromís professional amb la Institució i amb la feina, voluntat de millora i formació contínua.

ES VALORARÀ:

 • Coneixements d'ofimàtica a nivell usuari avançat (Word, Excel, Access, PowerPoint).
 • Formació complementària i coneixements en matèria de tecnologia d'equipament i gestió de processos.

FUNCIONS:

 • Gestionar projectes d'equips i materials seguint les Instruccions Internes de Contractació de la nostra entitat.
 • Organitzar les peticions provinents del departament d'enginyeria i manteniment.
 • Valorar propostes d'adquisició de materials tant a nivell qualitatiu com quantitatiu.
 • Conèixer els diferents criteris de valoració en relació als diferents materials i equips.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: 30 de juny de 2022

CANDIDATS/ES INTERESSATS/DES:

Entra a la web www.ssibe.cat - borsa de treball,  clica damunt l'oferta de treball que correspon i clica damunt a la pestanya "INSCRIURE'M EN AQUESTA OFERTA" - cal omplir tots els camps i adjuntar CV actualitzat, carta de motivació, còpia de la titulació i certificació de les accions formatives detallades en el currículum -tot en un sol document.pdf (màxim 20MB).

Referència: SSIBE-LOG

De conformitat amb l'establert al Reglament  (UE) del Parlament Europeu i del Consell de 27, d'abril de 2016, (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garanties de drets digitals li facilitem la següent informació en relació al tractament de les dades personals que facilitin les persones aspirants;

Responsable:   Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, AIE

Finalitat:          Gestionar els processos de selecció objecte de convocatòries i d' informar de futures ofertes laborals..

Legitimació:    Consentiment de l'interessat/da.

Destinataris:    No està prevista la cessió de dades a tercers, tret d'obligació legal i a altres empreses del Grup SSIBE o estiguin gestionades per alguna de les empreses que el composen.

Termini conservació:  Un any

Drets:   Pot exercir els seu drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament dirigint-se a l'Àrea Jurídica C. Hospital, 17-19; 2ª planta de Palamós (17230) o mitjançant correu electrònic a areajuridica(ELIMINAR)@ssibe.cat.

Més informació: Pot consultar informació addicional i més detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web www.ssibe.cat