Convocatòria metge/ssa adjunt al servei d'atenció sociosanitaria

Referència:
MEDTASS

Data de publicació:

Termini de presentació de sol·licituds:

Finalitzada

C.A. Resolució Conv Ext MEtge/ssa Adjunt Servei Sociosanitària

Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà és una organització sanitària que integra els àmbits d'aguts, atenció primària i sociosanitari.

El Centre Sociosanitari Palamós Gent Gran és un establiment de tipus mixt, social i sociosanitari que ofereix uns serveis basats en les necessitats de les persones integrant-les amb la resta de nivells assistencials.  Disposa de 165 llits d'internament repartits en:

1 Unitat de Mitja Estada Polivalent per a convalescència i cures pal·liatives (40 llits)

1 Unitat de Llarga Estada Sociosanitària i

1 Unitat de Residència Assistida,

També disposa d'una unitat d'atenció diürna amb 30 places del Centre de Dia i 20 places d'Hospital de Dia. Una EAIA de demències i una EAIA de cures pal·liatives.

El Sociosanitari dóna cobertura a l'Hospital d'Aguts amb un servei d'UFISS i a l'Atenció Primària amb un Servei de PADES.

S'OFEREIX:

 • Contractació laboral indefinida a jornada completa (1688 h/a), més guàrdies de localització, com a Metge/ssa adjunt al Servei d'Atenció Sociosanitària format per un equip de 9 facultatius.
 • Sou segons II Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d'Aguts, Centres d'Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut
 • Incorporació immediata

REQUISITS:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia General.
 • Especialitat en geriatria/gerontologia, Medicina Interna o Medicina de família, preferiblement via MIR.

ES VALORARÀ:

 • Experiència professional en l'àmbit de l'Atenció Sociosanitària.
 • Coneixements d'informàtica a nivell d'usuari (Office, Cerca Bibliogràfica, correu electrònic, etc..).

PERFIL PROFESSIONAL:

 • Persona responsable, metòdica i organitzada.
 • Persona estable, flexible sensible i empàtica.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Capacitat de relacions interpersonals.
 • Capacitat d'organització i planificació del propi treball.
 • Capacitat de comunicació assertiva.
 • Optimització dels recursos disponibles.
 • Compromís amb la Institució i amb la feina, efectivitat, voluntat de millora i formació contínua.

FUNCIONS I RESPONSABILITATS:

 • Atendre als pacients ingressats, en règim ambulatori i consulta externa dels diferents serveis i unitats del Centre.
 • Planificar el procés diagnòstic i terapèutic dels pacients  des de una valoració geriàtrica integral.
 • Acompanyament al pacient i a la seva família, si cal, en la presa de decisions que afectin a la seva salut.
 • Participar en reunions interdisciplinàries i sessions del servei.
 • Establir coordinació assistencial amb l'Hospital d'Aguts i Equips d'Atenció Primària.
 • Conèixer i gestionar adequadament els recursos sanitaris i socials del territori.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: 31 d'agost de 2022

CANDIDATS/ES  INTERESSATS/DES:

Entra a la web www.ssibe.cat - borsa de treball, clica damunt l'oferta de treball que correspon i clica damunt a la pestanya "INSCRIURE'M EN AQUESTA OFERTA" - cal omplir tots els camps i adjuntar CV actualitzat i carta de motivació -en un sol document .pdf (màxim 20MB). Referència: HP-MEDTASS

CLAUSULA INFORMATIVA

De conformitat amb l'establert al Reglament  (UE) del Parlament Europeu i del Consell de 27, d'abril de 2016, (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garanties de drets digitals li facilitem la següent informació en relació al tractament de les dades personals que facilitin les persones aspirants;

Responsable:   Fundació Hospital de Palamós - SSIBE

Finalitat:          Gestionar els processos de selecció objecte de convocatòries i d' informar de futures ofertes laborals.

Legitimació:    Consentiment de l'interessat/da.

Destinataris:    No està prevista la cessió de dades a tercers, tret d'obligació legal i a altres empreses del Grup SSIBE o estiguin gestionades per alguna de les empreses que el composen.

Termini conservació:  Un any

Drets:               Pot exercir els seu drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament dirigint-se a l'Àrea Jurídica C. Hospital, 17-19; 2ª planta de Palamós (17230) o mitjançant correu electrònic a areajuridica(ELIMINAR)@ssibe.cat.

Més informació:  Pot consultar informació addicional i més detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web www.ssibe.cat