Convocatòria interna/externa de Coordinador/a de Recerca i Innovació de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà

Referència:
COORDRECERCA

Data de publicació:

Termini de presentació de sol·licituds:

Finalitzada

CA - Resolució Convocatòria Int/Ext Coordinador/a Recerca

La Fundació Hospital de Palamós-Serveis de Salut Integrats Baix Empordà, proveeix serveis d'atenció primària, atenció especialitzada i atenció sociosanitària.             

L'Àrea de Recerca i Innovació està integrada dins el Departament de Docència, Recerca, Innovació i Formació, i la composa un equip de 2 professionals.

El Coordinador/a de Recerca i Innovació liderarà aquest equip amb l'objectiu principal de promoure i fomentar la recerca i la innovació, definint un model implementable, assumible i adaptat als requeriments institucionals.

S'OFEREIX:

 • Contractació laboral indefinida a jornada completa.
 • Sou segons II Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d'Aguts, Centres d'Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.
 • Incorporació dins de l'últim trimestre de l'any 2022.
 • Programa actiu de formació continuada i reciclatge.

FUNCIONS:

 • Promoure  la  recerca i la innovació  en  el  SSIBE,  facilitant  la  participació  dels  professionals, tot garantint els principis ètics, normatius i legals.
 • Assessorar i col·laborar en els projectes de recerca i innovació del SSIBE.
 • Dirigir l'Àrea de Recerca i Innovació.
 • Presidir i coordinar el Comitè de Recerca de l'Entitat.
 • Col·laborar amb el Comitè d'Ètica en Investigació (CEIC) de Girona.
 • Elaborar la memòria anual de Recerca.
 • Treballar de forma propera amb l'Àrea de Docència en la formació de residents de medicina i infermeria, posant èmfasi en la metodologia de la investigació.

REQUISITS:

 • Estudis universitaris de Llicenciatura o Grau en ciències de la salut.
 • Formació en recerca clínica avançada.

ES VALORARÀ:

 • La trajectòria professional assistencial i de recerca clínica.
 •  L'experiència en recerca: publicacions, col·laboracions en projectes de recerca, formació acreditada en recerca, així com experiència i la formació en lideratge i gestió d'equips humans, en metodologia docent i avaluativa, i en planificació, organització i gestió de recursos i qualitat.
 • Coneixements  d'informàtica  a  nivell  d'usuari  (Office,  Programes  estadístics,  Cerca Bibliogràfica, correu electrònic, etc..).

Perfil   personal:   persona   dinàmica,   empàtica,   amb   iniciativa,   inquietud   i   desitjos   de desenvolupar un nou projecte professional en l'àmbit de la recerca clínica i la innovació.

Perfil competencial:

 • Capacitat de presa de decisions i responsabilitat, organització i planificació, direcció i lideratge de grups.
 • Capacitat de comunicació assertiva.
 • Capacitat de relacions interpersonals.
 • Optimització dels recursos disponibles.
 • Compromís amb la Institució i amb la feina, efectivitat i voluntat de millora.
 •  Orientació al client intern.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: 22 d'octubre de 2022

CANDIDATS/ES INTERESSATS/DES:

Entra a la web www.ssibe.cat - borsa de treball,  clica damunt l'oferta de treball que correspon i clica damunt a la pestanya "INSCRIURE'M EN AQUESTA OFERTA" - cal omplir tots els camps i adjuntar CV actualitzat i carta de motivació -en un sol document .pdf (màxim 20MB).

Referència: HP - COORDRECERCA

CLAUSULA INFORMATIVA

De conformitat amb l'establert al Reglament  (UE) del Parlament Europeu i del Consell de 27, d'abril de 2016, (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garanties de drets digitals li facilitem la següent informació en relació al tractament de les dades personals que facilitin les persones aspirants;

Responsable:   Fundació Hospital de Palamós - SSIBE

Finalitat:          Gestionar els processos de selecció objecte de convocatòries i d' informar de futures ofertes laborals..

Legitimació:    Consentiment de l'interessat/da.

Destinataris:    No està prevista la cessió de dades a tercers, tret d'obligació legal i a altres empreses del Grup SSIBE o estiguin gestionades per alguna de les empreses que el composen.

Termini conservació:  Un any

Drets:               Pot exercir els seu drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament dirigint-se a l'Àrea Jurídica C. Hospital, 17-19; 2ª planta de Palamós (17230) o mitjançant correu electrònic a areajuridica(ELIMINAR)@ssibe.cat.

Més informació:          Pot consultar informació addicional i més detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web www.ssibe.cat