Convocatòria externa referent de benestar emocional i comunitari

Referència:
AP-BESC

Data de publicació:

Termini de presentació de sol·licituds:

Finalitzada

CA - Resolució convocatòria referent benestar emocional i comunitari

La Fundació Hospital de Palamós - Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, proveeix serveis d'atenció primària, atenció especialitzada i atenció sociosanitària.

Pel que fa a l'àmbit de l'atenció primària, gestiona 4 àrees bàsiques de salut del Baix Empordà: Palamós, Palafrugell, La Bisbal d'Empordà i Torroella de Montgrí, així com els consultoris que depenen d'elles.

Es disposa de l'acreditació de Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària.

El Programa de Benestar Emocional i Salut Comunitària a l'Atenció Primària de Salut i Comunitària és un programa del Departament de Salut que vol esdevenir una eina eficaç per situar i enllaçar totes les actuacions de promoció del benestar emocional, prevenció i detecció de situacions de risc de signes d'alerta de patiment mental.

Cerquem 1 professional com a figura referent de Benestar Emocional i Comunitari per a l'Àrea Bàsica de Salut de Torroella de Montgrí-. Es tracta d'un professional sanitari que desenvoluparà tasques de promoció i prevenció en salut emocional, adreçades als col·lectius que més ho necessiten.

FUNCIONS I RESPONSABILITATS:

 • Augmentar i millorar la prevenció i la promoció del benestar emocional en la comunitat.
 • Incrementar i millorar l'atenció a persones amb malestar emocional i amb factors de risc psicosocials per tal d'evitar o minimitzar l'aparició de problemes de salut mental o d'addiccions.
 • Millorar el coneixement i la detecció precoç dels factors psicosocials de la comunitat que intervenen en el desenvolupament i progrés dels individus i en les relacions entre: individu-grup, social-ambient.
 • Sistematitzar la realització de grups psicoeducatius, col·laborant amb els professionals dels EAP.
 • Promocionar formació als professionals dels EAP, de forma regular i sistemàtica, en tècniques de gestió emocional.
 • Vetllar per la no medicalització i la desmedicalització de temes relacionats amb el malestar emocional.
 • Promoure l'empoderament de la població per fer front als esdeveniments vitals estressants.
 • Coordinació i treball en xarxes amb els serveis de salut mental.

S'OFEREIX:

 • 1 plaça a dedicació parcial (1350 h/anuals), contractació laboral d'un any amb possibilitats de continuïtat.
 • Sou segons II Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d'Aguts, Centres d'Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut
 • Incorporació immediata.
 • Programa actiu de formació continuada i reciclatge.

REQUISITS:

 • Llicenciatura o Grau en Psicologia.
 • Experiència en formació en metodologies i eines per al tractament de conflictes en l'àmbit comunitari.

ES VALORARÀ:

 • Estudis de Postgrau o Màster en Psicologia General Sanitària o àmbit comunitari.
 • Formació en cicle vital.
 • Coneixements en salut pública i psicologia social.
 • Gestió de situacions de crisi psicosocial.
 • Dinàmiques de grups psicoeducatius, rehabilitació social i intervencions comunitàries.
 • Idoneïtat del perfil en relació al lloc de treball.

Perfil professional

 • Resiliència
 • Honestedat
 • Visió integral
 • Orientació a l'usuari
 • Comunicació assertiva
 • Empenta pels resultats

TERMINI DE PRESENTACIÓ: Fins el dia 12 d'octubre de 2022.

CANDIDATS/ES  INTERESSATS/DES:

Entra a la web www.ssibe.cat - borsa de treball,  clica damunt l'oferta de treball que correspon i clica damunt a la pestanya "INSCRIURE'M EN AQUESTA OFERTA" - cal omplir tots els camps i adjuntar CV actualitzat, carta de motivació, còpia de la titulació i certificació de les accions formatives detallades en el currículum -tot en un sol document .pdf (màxim 20MB).

Referència: AP-BESC

NORMATIVA DE COMPLIMENT EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DEL GRUP SSIBE 2020

De conformitat amb l'establert al Reglament  (UE) del Parlament Europeu i del Consell de 27, d'abril de 2016, (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garanties de drets digitals li facilitem la següent informació en relació al tractament de les dades personals que facilitin les persones aspirants;

Responsable:   Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, AIE

Finalitat:          Gestionar els processos de selecció objecte de convocatòries i d' informar de futures ofertes laborals..

Legitimació:    Consentiment de l'interessat/da.

Destinataris:    No està prevista la cessió de dades a tercers, tret d'obligació legal i a altres empreses del Grup SSIBE o estiguin gestionades per alguna de les empreses que el composen.

Termini conservació:  Un any

Drets:   Pot exercir els seu drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament dirigint-se a l'Àrea Jurídica C. Hospital, 17-19; 2ª planta de Palamós (17230) o mitjançant correu electrònic a areajuridica(ELIMINAR)@ssibe.cat.

Més informació: Pot consultar informació addicional i més detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web www.ssibe.cat