Convocatòria interna/externa supervisió d'infermeria planta d'hospitalització de Medicina Interna i Unitat d'Aïllament

Referència:
HP-SUPERFHP4

Data de publicació:

Termini de presentació de sol·licituds:

Finalitzada

CA - Resolució Convocatòria Int/Ext Supervisió 4a planta

La Fundació Hospital de Palamós-Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà inclou l'atenció primària, atenció especialitzada i atenció sociosanitària.

S'OFEREIX:

*Contractació laboral a jornada completa com a supervisor/a.

*Sou segons II Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.

*Incorporació pactada.

*Programa actiu de formació continuada i reciclatge.

REQUISITS:

*Títol de Graduat/da o Diplomat/da en Infermeria.

*Disponibilitat horària.

ES VALORARÀ:

*Trajectòria professional dins l'Entitat.

*Experiència i coneixement organitzatiu i funcional -circuits, protocols, coordinació entre nivells assistencials-.

*Coneixements d'informàtica a nivell d'usuari (Office, Cerca Bibliogràfica, correu electrònic, etc..).

Perfil personal: persona dinàmica, empàtica, amb iniciativa i ganes de desenvolupar un nou projecte professional.

Perfil competencial:

*Capacitat d'organització del propi treball i del de l'equip.

*Optimització dels recursos disponibles.

*Compromís amb la Institució i amb la feina, efectivitat i voluntat de millora.

*Discreció i bon tracte humà.

*Capacitat de comunicació amb l'equip de treball, usuaris i familiars.

*Capacitat per potenciar mesures preventives i d'educació sanitària.

*Participació en l'elaboració i la revisió periòdica dels protocols assistencials.

*Planificació, coordinació, seguiment i avaluació de les tasques assistencials del personal d'infermeria

TERMINI DE PRESENTACIÓ: Fins el dia 27 de novembre de 2022.

CANDIDATS/ES  INTERESSATS/DES:

Entra a la web www.ssibe.cat - borsa de treball,  clica damunt l'oferta de treball que correspon i clica damunt a la pestanya "INSCRIURE'M EN AQUESTA OFERTA" - cal omplir tots els camps i adjuntar CV actualitzat i carta de motivació -en un sol document .pdf (màxim 20MB).

Referència: HP-SUPERFHP4

CLAUSULA INFORMATIVA

De conformitat amb l'establert al Reglament  (UE) del Parlament Europeu i del Consell de 27, d'abril de 2016, (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garanties de drets digitals li facilitem la següent informació en relació al tractament de les dades personals que facilitin les persones aspirants;

Responsable:   Fundació Hospital de Palamós - SSIBE

Finalitat: Gestionar els processos de selecció objecte de convocatòries i d'informar de futures ofertes laborals..

Legitimació:    Consentiment de l'interessat/da.

Destinataris:   No està prevista la cessió de dades a tercers, tret d'obligació legal i a altres empreses del Grup SSIBE o estiguin gestionades per alguna de les empreses que el composen.

Termini conservació:  Un any

Drets:   Pot exercir els seu drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament dirigint-se a l'Àrea Jurídica C. Hospital, 17-19; 2ª planta de Palamós (17230) o mitjançant correu electrònic a areajuridica@ssibe.cat.

Més informació: Pot consultar informació addicional i més detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web www.ssibe.cat