Convocatòria Treballador/a Social

Referència:
PGG-TREBSOC

Data de publicació:

Termini de presentació de sol·licituds:

Finalitzada

CA - Resolució Convocatória externa Treball Social

La Fundació Hospital de Palamós-SSIBE forma part de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, que inclou l'atenció primària, atenció especialitzada i atenció intermèdia i social.

L'àmbit de l'atenció intermèdia i social, gestiona el Centre Palamós Gent Gran que compta amb unitats assistencials d'atenció intermèdia (Convalescència, Cures pal·liatives i Llarga Estada), amb una Unitat Residència assistida i amb serveis diürns (Hospital de Dia i Centre de Dia).

S'hi atenen persones amb malalties que es troben en fase de recuperació d'un procés agut i/o amb pèrdua d'autonomia potencialment recuperable, persones amb malalties cròniques amb diferents nivells de dependència i/o complexitat de cures que no poden ser ateses en el seu domicili habitual, persones amb malalties en situació avançada irreversible o terminal, a persones amb alteracions conductuals associades a Malaltia d'Alzheimer i altres demències persones grans que no tenen un grau d'autonomia suficient per realitzar les activitats de la vida diària, que necessiten supervisió constant i que tenen una situació sociofamiliar que requereix la substitució de la llar.

S'OFEREIX:

*Contractació laboral a jornada parcial del 55% (891 h/a), com a treballador/a social en el Centre Palamós Gent Gran amb possibilitat d'ampliació puntual a jornada complerta al llarg de l'any.

*Sou segons II Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d'Aguts, Centres d'Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.

*Incorporació immediata.

*Programa actiu de formació continuada i reciclatge.

REQUISITS:

*Diplomatura o Grau en Treball Social.

ES VALORARÀ:

* Experiència en el sector d'atenció intermèdia i atenció a la dependència.

* Coneixença dels recursos sanitaris i socials de la Comarca.

* Persona empàtica, responsable, metòdica i organitzada.

* Capacitat de treball en equip.

* Habilitat en comunicació assertiva.

* Capacitat de relacions interpersonals.

* Capacitat per adaptar-se a noves situacions.

*Coneixements d'informàtica a nivell d'usuari (Office, Cerca Bibliogràfica, correu electrònic, etc..).

*Carnet de conduir i vehicle propi.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: Fins el dia 15 de gener de 2023.

CANDIDATS/ES  INTERESSATS/DES:

Entra a la web www.ssibe.cat - borsa de treball, clica damunt l'oferta de treball que correspon i clica damunt a la pestanya "INSCRIURE'M EN AQUESTA OFERTA" - cal omplir tots els camps i adjuntar CV actualitzat i carta de motivació -en un sol document .pdf (màxim 20MB). Referència: PGG-TREBSOC

Per més informació, telefoneu al 972-60.92.39 i demaneu per la Sra. Dolors Margarit o bé al correu electrònic  recursoshumans(ELIMINAR)@ssibe.cat (Departament de Recursos Humans)

CLAUSULA INFORMATIVA

De conformitat amb l'establert al Reglament  (UE) del Parlament Europeu i del Consell de 27, d'abril de 2016, (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garanties de drets digitals li facilitem la següent informació en relació al tractament de les dades personals que facilitin les persones aspirants;

Responsable:   Fundació Hospital de Palamós - SSIBE

Finalitat: Gestionar els processos de selecció objecte de convocatòries i d'informar de futures ofertes laborals..

Legitimació:    Consentiment de l'interessat/da.

Destinataris:    No està prevista la cessió de dades a tercers, tret d'obligació legal i a altres empreses del Grup SSIBE o estiguin gestionades per alguna de les empreses que el composen.

Termini conservació:  Un any

Drets:   Pot exercir els seu drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament dirigint-se a l'Àrea Jurídica C. Hospital, 17-19; 2ª planta de Palamós (17230) o mitjançant correu electrònic a areajuridica(ELIMINAR)@ssibe.cat.

Més informació: Pot consultar informació addicional i més detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web www.ssibe.cat