Convocatòria interna/externa Adjunt/a Infermeria Àrea Bàsica de Salut de Palafrugell

Referència:
AP-ADJINFABSPF

Data de publicació:

Termini de presentació de sol·licituds:

Finalitzada

CA - Resolució convocatòria externa Adjunt/a Infermeria ABS PF

La Fundació Hospital de Palamós-SSIBE forma part de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, que inclou l'atenció primària, atenció especialitzada i atenció sociosanitària d'aquesta comarca.

Pel que fa a l'àmbit de l'atenció primària, gestiona 4 àrees bàsiques de salut: Palamós, Palafrugell, La Bisbal d'Empordà i Torroella de Montgrí, així com els consultoris que depenen d'elles.

Es disposa de l'acreditació de Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària.

S'OFEREIX:

 • Contractació laboral, com a Adjunt/a Infermeria de l'ABS de Palafrugell
 • Si és un/a Professional de l'Entitat, es destinarà un 33,3% de la jornada laboral anual de dedicació a les tasques d'Adjunt/a d'Infermeria.
 • Si és un Professional Extern, es contractarà a temps complet, dedicant un 33,3% de la jornada laboral anual a les tasques d'Adjunta d'Infermeria i el 66,7% restant a tasques assistencials en l'àmbit de la seva especialitat.
 • Sou segons II Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d'Aguts, Centres d'Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut
 • Complement de responsabilitat.
 • Participació en el desenvolupament de nous projectes.
 • Incorporació immediata.
 • Programa actiu de formació continuada i reciclatge.

REQUISITS:

 • Diplomatura/Grau en Infermeria.

ES VALORARÀ:

 • Disposar del nivell B o C de carrera professional.
 • Experiència professional i habilitats directives respecte de les funcions pròpies del lloc de treball.
 • La trajectòria professional assistencial.

Perfil personal:

persona dinàmica, amb iniciativa i ganes de desenvolupar nous projectes professionals.

Perfil competencial:

 • Capacitat de presa de decisions i responsabilitat, organització i planificació, direcció i lideratge de grups.
 • Capacitat de comunicació assertiva.
 • Capacitat de relacions interpersonals.
 • Capacitat de resolució de conflictes, organització del propi treball i del de l'equip.
 • Optimització dels recursos disponibles.
 • Compromís amb la Institució i amb la feina, efectivitat i voluntat de millora.

FUNCIONS:

 • Desenvolupar i liderar noves estratègies d'atenció al pacient crònic complex (PCC) a l'Atenció Primària.
 • Desenvolupar i liderar les línies estratègiques d'infermeria de l'Atenció Primària i de l'Entitat.
 • Responsabilitzar-se del programa de mentoratge del personal de nova incorporació.
 • Supervisar el correcte funcionament dels circuits relacionats amb l'activitat d'infermeria.
 • Vetllar per la continuïtat assistencial dels pacients
 • Seguiment d'indicadors d'infermeria i de l'ABS

TERMINI DE PRESENTACIÓ: 25 de gener de 2023

CANDIDATS/ES  INTERESSATS/DES:

Entra a la web www.ssibe.cat - borsa de treball,  clica damunt l'oferta de treball que correspon i clica damunt a la pestanya "INSCRIURE'M EN AQUESTA OFERTA" - cal omplir tots els camps i adjuntar CV actualitzat, carta de motivació, còpia de la titulació i certificació de les accions formatives detallades en el currículum -tot en un sol document .pdf (màxim 20MB).

Referència: AP- ADJINFABSPF

CLAUSULA INFORMATIVA

De conformitat amb l'establert al Reglament  (UE) del Parlament Europeu i del Consell de 27, d'abril de 2016, (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garanties de drets digitals li facilitem la següent informació en relació al tractament de les dades personals que facilitin les persones aspirants;

Responsable:   Fundació Hospital de Palamós - SSIBE

Finalitat:          Gestionar els processos de selecció objecte de convocatòries i d' informar de futures ofertes laborals.

Legitimació:    Consentiment de l'interessat/da.

Destinataris:    No està prevista la cessió de dades a tercers, tret d'obligació legal i a altres empreses del Grup SSIBE o estiguin gestionades per alguna de les empreses que el composen.

Termini conservació:  Un any

Drets:               Pot exercir els seu drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament dirigint-se a l'Àrea Jurídica C. Hospital, 17-19; 2ª planta de Palamós (17230) o mitjançant correu electrònic a areajuridica(ELIMINAR)@ssibe.cat.

Més informació:          Pot consultar informació addicional i més detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web www.ssibe.cat