Convocatòria externa Tècnic en Sistemes i Instal·lacions de Busseig

Referència:
HP-TSIB

Data de publicació:

Termini de presentació de sol·licituds:

Finalitzada

Resolució convocatòria externa Tècnic en Sistemes i Instal·lacions de Busseig

L'Hospital de Palamós forma part de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, que inclou l'atenció primària, atenció especialitzada i atenció sociosanitària.

La Unitat de Medicina Hiperbàrica (UMH) presta servei les 24 hores del dia, 365 dies l'any.

Actualment disposa d'una instal·lació hiperbàrica que permet el tractament simultani d'un màxim de 8 persones. La durada i la freqüència de les sessions depenen de la patologia que es tracti.

L'oxigenoteràpia hiperbàrica (OHB) és un procediment terapèutic que combina l'increment de la pressió ambiental per sobre de la pressió atmosfèrica amb la respiració d'oxigen en una concentració propera al 100%. L'OHB s'utilitza en un conjunt de patologies d'acord a la millor evidència científica disponible.

S'OFEREIX:

  • Contractació laboral indefinida, com a tècnic en sistemes i instal·lacions de busseig.
  • Sou segons III Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d'Aguts, Centres d'Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut
  • Incorporació immediata

REQUISITS:

  • Cicle Formatiu de Grau Mig de Busseig a mitja profunditat o Cicle Formatiu de Tècnic en operacions subaquàtiques i hiperbàriques o disposar de la titulació de bussejador professional expedit per organismes estrangers i degudament acreditada.
  • Especialitat en sistemes i instal·lacions de busseig.

ES VALORARÀ:

  • Coneixements i experiència d'aplicació de procediments i taules de descompressió.
  • Experiència en l'operació de cambra hiperbàrica en centres sanitaris, àmbits i/o instal·lacions professionals de busseig.
  • Experiència en el maneig d'instal·lacions hiperbàriques (cambra hiperbàrica, compressors d'alta i baixa pressió i sistemes d'emmagatzematge d'aire a pressió).
  • Experiència en manteniment d'instal·lacions hiperbàriques.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: 10 de març de 2023

CANDIDATS/ES  INTERESSATS/DES:

Entra a la web www.ssibe.cat - borsa de treball,  clica damunt l'oferta de treball que correspon i clica damunt a la pestanya "INSCRIURE'M EN AQUESTA OFERTA" - cal omplir tots els camps i adjuntar CV actualitzat i carta de motivació -en un sol document .pdf (màxim 20MB).

referència: HP-TSIB

CLAUSULA INFORMATIVA

De conformitat amb l'establert al Reglament  (UE) del Parlament Europeu i del Consell de 27, d'abril de 2016, (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garanties de drets digitals li facilitem la següent informació en relació al tractament de les dades personals que facilitin les persones aspirants;

Responsable:   Fundació Hospital de Palamós - SSIBE

Finalitat:                      Gestionar els processos de selecció objecte de convocatòries i d' informar de futures ofertes laborals..

Legitimació:    Consentiment de l'interessat/da.

Destinataris:    No està prevista la cessió de dades a tercers, tret d'obligació legal i a altres empreses del Grup SSIBE o estiguin gestionades per alguna de les empreses que el composen.

Termini conservació:  Un any

Drets:               Pot exercir els seu drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament dirigint-se a l'Àrea Jurídica C. Hospital, 17-19; 2ª planta de Palamós (17230) o mitjançant correu electrònic a areajuridica(ELIMINAR)@ssibe.cat.

Més informació:          Pot consultar informació addicional i més detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web www.ssibe.cat