Convocatòria externa Llevador/a

Referència:
HP - LLEVHP

Data de publicació:

Termini de presentació de sol·licituds:

Finalitzada

Resolució convocatòria externa Llevador/a

La Fundació Hospital de Palamós - Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, proveeix serveis d'atenció primària, atenció especialitzada i atenció sociosanitària.

La Unitat d'Infància i Dona de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà està:

 • acreditada com a Unitat Multiprofessional de Ginecologia i Obstetrícia.
 • acreditada pel Departament de Salut per realitzar l'assistència natural al part normal.
 • Formada per:
  • Hospital de Palamós (Àmbit d'Aguts): Àrea obstètrica d'atenció al part, una planta d'hospitalització materno-infantil amb neonatologia.
  • Àmbit d'Atenció Primària: un ASSIR amb les 5 àrees bàsiques de salut que integren la comarca.
  • Personal Assistencial: llevadores, Personal d'Infermeria i Ginecòlegs/es, engloba tota la assistència de la comarca i treballa transversalment en un únic equip.

S'OFEREIX:

Contractació laboral a jornada completa (1620 h/anuals) i en torn variable (corretorns).

 • Sou segons III Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d'Aguts, Centres d'Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.
 • Incorporació immediata.
 • Programa actiu de formació continuada i reciclatge.

REQUISITS:

 • Titulació de Graduat/da en Infermeria i Especialitat d'Infermeria Obstètrico-Ginecològica (o l'homologació de l'U.E si la titulació s'ha obtingut en un país estranger).
 • Disponibilitat horària.
 • Disponibilitat i possibilitat de desplaçament per la comarca del Baix Empordà.

FUNCIONS:

 • Seguiment de l'embaràs de baix risc i alt risc en col·laboració del ginecòleg/a.
 • Desenvolupament de Grups de Preparació al Naixement i grups Postpart
 • Suport i assistència en lactància materna i cura del recent nascut.
 • Participació activa del Programa de cribratge de Càncer de Cèrvix .
 • Programa de cribratge de ITS.
 • Assessorament en anticoncepció, salut sexual i reproductiva.
 • Programa de cribratge de metabolopatia del recent nascut.
 • Experiència en assistència natural al part normal.
 • Participar en la formació docent tant de residents de llevador/a com MIR de Ginecologia i MFiC.
 • Participar de forma activa en sessions d'actualització del servei.
 • Efectuar activitats per l'educació i Promoció de la Salut.

ES VALORARÀ:

 • Experiència a la Sala de Parts i a l'ASSIR.
 • Experiència en assistència natural al part normal.
 • Coneixements d'informàtica a nivell d'usuari (Office, Cerca Bibliogràfica, correu electrònic, etc..).
 • Idoneïtat del perfil en relació al lloc de treball.

Perfil Professional:

 • Capacitat de treball en equip multidisciplinari i adaptació a la dinàmica de treball dels diferents torns i serveis.
 • Capacitat de desenvolupar-se tant en àmbit d'Atenció Primària com d'Hospital.
 • Discreció i bon tracte humà.
 • Capacitat de resolució de problemes, organització del propi treball i responsabilitat del mateix i d'utilització dels recursos disponibles.
 • Capacitat de Comunicació assertiva.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: Fins el dia 29 de març de 2023.

CANDIDATS/ES  INTERESSATS/DES:

Entra a la web www.ssibe.cat - borsa de treball,  clica damunt l'oferta de treball que correspon i clica damunt a la pestanya "INSCRIURE'M EN AQUESTA OFERTA" - cal omplir tots els camps i adjuntar CV actualitzat i carta de motivació -en un sol document .pdf (màxim 20MB).

Referència: HP-LLEVHP

CLAUSULA INFORMATIVA

De conformitat amb l'establert al Reglament  (UE) del Parlament Europeu i del Consell de 27, d'abril de 2016, (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garanties de drets digitals li facilitem la següent informació en relació al tractament de les dades personals que facilitin les persones aspirants;

Responsable:   Fundació Hospital de Palamós - SSIBE

Finalitat:          Gestionar els processos de selecció objecte de convocatòries i d' informar de futures ofertes laborals..

Legitimació:    Consentiment de l'interessat/da.

Destinataris:    No està prevista la cessió de dades a tercers, tret d'obligació legal i a altres empreses del Grup SSIBE o estiguin gestionades per alguna de les empreses que el composen.

Termini conservació:  Un any

Drets:   Pot exercir els seu drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament dirigint-se a l'Àrea Jurídica C. Hospital, 17-19; 2ª planta de Palamós (17230) o mitjançant correu electrònic a areajuridica(ELIMINAR)@ssibe.cat.

Més informació: Pot consultar informació addicional i més detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web www.ssibe.cat