Convocatòria interna/externa fisioterapeuta per a l'atenció primària i comunitària

Referència:
AP-FISIOPFPA

Data de publicació:

Termini de presentació de sol·licituds:

Finalitzada

CA - Resolució Convocatòria Int/Ext Fisioteràpia ABS PF i PA

La Fundació Hospital de Palamós-SSIBE forma part de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, que inclou l'atenció primària, atenció especialitzada i atenció intermèdia i social d'aquesta comarca.

Pel que fa a l'àmbit de l'atenció primària, gestiona 4 àrees bàsiques de salut: Palamós, Palafrugell, La Bisbal d'Empordà i Torroella de Montgrí, així com els consultoris que depenen d'elles.

Es disposa de l'acreditació de Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària.

S'OFEREIX:

 • 1 Plaça a jornada completa en torn de matí i/o tarda, com a Fisioterapeuta de l'ABS de Palamós.
 • 1 Plaça a jornada completa en torn de matí i/o tarda, com a Fisioterapeuta de l'ABS de Palafrugell.
 • 1 Plaça a jornada completa en torn de matí i/o tarda, com a Fisioterapeuta de les ABS de Palamós i Palafrugell. Es destinarà un 60% de la jornada laboral a l'ABS de Palafrugell i un 40% de la jornada laboral a l'ABS de Palamós.  
 • Sou segons III Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d'Aguts, Centres d'Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut
 • Incorporació immediata.
 • Programa actiu de formació continuada i reciclatge.

REQUISITS:

 • Diplomatura/Grau en Fisioteràpia.
 • Disposar de col·legiació.
 • Carnet de conduir i vehicle propi.

ES VALORARÀ:

 • Coneixements sobre salut pública i activitat física comunitària.
 • Coneixements sobre l'APIC i les tasques que es realitzen tant als CAPs com a la comunitat.
 • Coneixements i participació en projectes d'educació sanitària i exercici terapèutic, intervencions grupals i comunitàries.
 • Treball multidisciplinari i interdisciplinari en l'abordatge de malalties cròniques i/o complexes i la fragilitat.
 • Habilitats comunicatives i dinàmiques de grup, així com eines per potenciar la motivació de les persones.

Perfil personal:

persona dinàmica, amb iniciativa i ganes de desenvolupar nous projectes professionals.

Perfil competencial:

 • Capacitat de presa de decisions i responsabilitat, organització i planificació, direcció i lideratge de grups.
 • Capacitat de comunicació assertiva i orientació a l'usuari.
 • Capacitat de relacions interpersonals.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Coneixements d'informàtica a nivell d'usuari (Office, correu-e, etc..)
 • Compromís amb la Institució i amb la feina, efectivitat i voluntat de millora.

FUNCIONS:

 • Realització de grups i tallers sobre exercici físic terapèutic i activitat física adequada al CAP i a la comunitat.
 • Atenció en consulta individual, quan la persona no es pot beneficiar d'una atenció grupal.
 • Resposta a interconsultes realitzades per part dels professionals de l'EAP i altres especialistes.
 • Educació sanitària i realització d'activitats per a l'autocura i l'exercici físic terapèutic i activitat física adaptada a les necessitats individuals de les persones.
 • Prescripció de recursos i actius comunitaris.
 • Informació i assessorament a l'EAP dels recursos comunitaris disponibles.
 • Coordinació amb l'EAP, el servei de Rehabilitació de l'Hospital de Palamós i altres agents i serveis implicats en l'abordatge del funcionament i la discapacitat.
 • Assessorament i formació continuada a la resta de membres de l'EAP sobre exercici físic terapèutic i activitat física saludable, tant en forma de sessions d'equip com responent a consultes concretes.
 • Formació, docència i recerca relacionada amb el seu àmbit de treball.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: 4 de setembre de 2023

CANDIDATS/ES  INTERESSATS/DES:

Entra a la web www.ssibe.cat - borsa de treball,  clica damunt l'oferta de treball que correspon i clica damunt a la pestanya "INSCRIURE'M EN AQUESTA OFERTA" - cal omplir tots els camps i adjuntar CV actualitzat, carta de motivació, còpia de la titulació i certificació de les accions formatives detallades en el currículum -tot en un sol document .pdf (màxim 20MB).

Referència: AP- FISIOPFPA

CLAUSULA INFORMATIVA

De conformitat amb l'establert al Reglament  (UE) del Parlament Europeu i del Consell de 27, d'abril de 2016, (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garanties de drets digitals li facilitem la següent informació en relació al tractament de les dades personals que facilitin les persones aspirants;

Responsable: Fundació Hospital de Palamós - SSIBE

Finalitat:         Gestionar els processos de selecció objecte de convocatòries i d' informar de futures ofertes laborals.

Legitimació:   Consentiment de l'interessat/da.

Destinataris:   No està prevista la cessió de dades a tercers, tret d'obligació legal i a altres empreses del Grup SSIBE o estiguin gestionades per alguna de les empreses que el composen.

Termini conservació:  Un any

Drets:              Pot exercir els seu drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament dirigint-se a l'Àrea Jurídica C. Hospital, 17-19; 2ª planta de Palamós (17230) o mitjançant correu electrònic a areajuridica(ELIMINAR)@ssibe.cat.

Més informació:         Pot consultar informació addicional i més detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web www.ssibe.cat