Convocatòria interna/externa supervisió infermeria planta hospitalització obstetricia-ginecologia i pediatria

Referència:
HP-SUPERFHP5

Data de publicació:

Termini de presentació de sol·licituds:

Finalitzada

La Fundació Hospital de Palamós-Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà inclou l'atenció primària, atenció especialitzada i atenció sociosanitària.

S'OFEREIX:

 • Contractació laboral a jornada completa com a supervisor/a.
 • Sou segons III Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d'Aguts, Centres d'Atenció Primària,  Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.
 • Incorporació pactada.
 • Programa actiu de formació continuada i reciclatge.

REQUISITS:

 • Títol de Graduat/da o Diplomat/da en Infermeria
 • Disponibilitat horària

ES VALORARÀ:

 • Trajectòria professional dins l'Entitat
 • Experiència i coneixement organitzatiu i funcional -circuits, protocols, coordinació entre nivells assistencials-
 • Coneixements d'informàtica a nivell d'usuari (Office, Cerca Bibliogràfica, correu electrònic, etc..).

Perfil personal: persona dinàmica, empàtica, amb iniciativa i ganes de desenvolupar un nou projecte professional.

Perfil competencial:

 • Capacitat d'organització del propi treball i del de l'equip.
 • Optimització dels recursos disponibles.
 • Compromís amb la Institució i amb la feina, efectivitat i voluntat de millora.
 • Discreció i bon tracte humà.
 • Capacitat de comunicació amb l'equip de treball, usuaris i familiars.
 • Capacitat per potenciar mesures preventives i d'educació sanitària.
 • Participació en l'elaboració i la revisió periòdica dels protocols assistencials.
 • Planificació, coordinació, seguiment i avaluació de les tasques assistencials del personal d'infermeria

TERMINI DE PRESENTACIÓ: Fins el dia 9 de febrer de 2024.

CANDIDATS/ES  INTERESSATS/DES:

Entra a la web www.ssibe.cat - borsa de treball,  clica damunt l'oferta de treball que correspon i clica damunt a la pestanya "INSCRIURE'M EN AQUESTA OFERTA" - cal omplir tots els camps i adjuntar CV actualitzat, carta de motivació i altre documentació addicional que es consideri oportuna.

Referència: HP-SUPERFHP5

CLAUSULA INFORMATIVA

De conformitat amb l'establert al Reglament  (UE) del Parlament Europeu i del Consell de 27, d'abril de 2016, (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garanties de drets digitals li facilitem la següent informació en relació al tractament de les dades personals que facilitin les persones aspirants;

Responsable: Fundació Hospital de Palamós - SSIBE

Finalitat: Gestionar els processos de selecció objecte de convocatòries i d'informar de futures ofertes laborals..

Legitimació:    Consentiment de l'interessat/da.

Destinataris:   No està prevista la cessió de dades a tercers, tret d'obligació legal i a altres empreses del Grup SSIBE o estiguin gestionades per alguna de les empreses que el composen.

Termini conservació:  Un any

Drets: Pot exercir els seu drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament dirigint-se a l'Àrea Jurídica C. Hospital, 17-19; 2ª planta de Palamós (17230) o mitjançant correu electrònic a areajuridica@ssibe.cat.

Més informació: Pot consultar informació addicional i més detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web www.ssibe.cat