Convocatòria interna/externa Cap de Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Referència:
HP-CSCOT

Data de publicació:

Termini de presentació de sol·licituds:

Finalitzada

CA - Resolució convocatòiria interna/externa CAP de Servei Trauma

L'Hospital de Palamós forma part de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, que inclou l'atenció primària, atenció especialitzada i atenció sociosanitària.

El Cap de Servei es responsabilitzarà de la gestió del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, així com la coordinació amb la resta de serveis de l'Hospital, Atenció Primària i Atenció Sociosanitària.

El Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de l'Hospital està format per 10 Metges/ses en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.

S'OFEREIX:

 • Contractació laboral a jornada completa com a Cap de Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.
 • Sou segons III Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d'Aguts, Centres d'Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.
 • Programa actiu de formació continuada i reciclatge.

REQUISITS:

 • Llicenciatura/Grau en Medicina i Cirurgia
 • Especialitat en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
 • Experiència d'un mínim de 3 anys d'adjunt com a Metge/ssa Especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.

ES VALORARÀ:

 • Formació acreditada en gestió sanitària, gestió clínica...
 • Coneixements d'informàtica a nivell d'usuari (Office, Cerca Bibliogràfica, correu electrònic, etc..).
 • Aspectes relacionats amb la transferència de coneixement: activitats de docència, recerca, ...

Perfil competencial:

 • Capacitat de resolució de conflictes, organització del propi treball i del de l'equip.
 • Optimització dels recursos disponibles.
 • Capacitat de presa de decisions i responsabilitat, organització i planificació, direcció i lideratge de grups.
 • Compromís amb la Institució i amb la feina, efectivitat i voluntat de millora.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: Fins el dia 11 de febrer de 2024

CANDIDATS/ES INTERESSATS/DES:

Entra a la web www.ssibe.cat - borsa de treball,  clica damunt l'oferta de treball que correspon i clica damunt a la pestanya "INSCRIURE'M EN AQUESTA OFERTA" - cal omplir tots els camps i adjuntar CV actualitzat, carta de motivació i altre documentació addicional que es consideri oportuna.

Referència: HP-CSCOT

CLAUSULA INFORMATIVA

De conformitat amb l'establert al Reglament  (UE) del Parlament Europeu i del Consell de 27, d'abril de 2016, (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garanties de drets digitals li facilitem la següent informació en relació al tractament de les dades personals que facilitin les persones aspirants;

Responsable: Fundació Hospital de Palamós - SSIBE

Finalitat: Gestionar els processos de selecció objecte de convocatòries i d'informar de futures ofertes laborals..

Legitimació:    Consentiment de l'interessat/da.

Destinataris:   No està prevista la cessió de dades a tercers, tret d'obligació legal i a altres empreses del Grup SSIBE o estiguin gestionades per alguna de les empreses que el composen.

Termini conservació:  Un any

Drets: Pot exercir els seu drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament dirigint-se a l'Àrea Jurídica C. Hospital, 17-19; 2ª planta de Palamós (17230) o mitjançant correu electrònic a areajuridica@ssibe.cat.

Més informació: Pot consultar informació addicional i més detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web www.ssibe.cat