Auxiliars d'Infermeria - Centre Palamós Gent Gran

Referència:
PGG-AUXINF

Data de publicació:

Termini de presentació de sol·licituds:

Finalitzada

CA - 2a. Resolució Auxiliar Infermeria Centre Palamós Gent Gran

S'OFEREIX:

1 plaça a dedicació completa (1654 h/anuals) i en torn variable (corretorns) amb modalitat contractual de fix-discontinu (té consideració d'indefinit) amb garantia de 6 mesos encadenats de treball. **

** Cal tenir present que, un cop acabats aquests els mesos de feina, es finiquita al treballador/a i, si reuneix els requisits necessaris, pot passar a cobrar la prestació contributiva de desocupació (atur), amb la certesa que l'empresa el tornarà a incorporar per el mateix període garantit  -més o menys en el mateix tram- l'any següent. Si fos el cas -per necessitats productives- es podria ampliar fins a un màxim de 9 mesos.

2 places a Residència a dedicació parcial (1174 h/anuals) i en torn partit.

1 plaça a dedicació parcial (1240 h/anuals) i en torn variable (corretorns).

 • Contractació indefinida
 • Sou segons II Conveni Col·lectiu de treball dels hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el SCS.
 • Programa de Formació Continuada.

REQUISITS:

 • CFGM de cures Auxiliars d'infermeria o CFGM Atenció a persones en situació de dependència o FP-I Auxiliar d'Infermeria o
 • Certificat de professionalitat d'atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials o
 • Certificat de professionalitat d'atenció sociosanitària a persones en el domicili.
 • Disponibilitat horària.

ES VALORARÀ:

 • Coneixements i experiència en l'àmbit residencial i/o atenció sociosanitària.
 • Coneixements d'informàtica a nivell d'usuari.
 • Formació relacionada amb el lloc de treball.

PERFIL:

 • Discreció i bon tracte.
 • Capacitat d'iniciativa quant a organització, priorització de tasques i responsabilitat de les mateixes.
 • Capacitat de treball en equip i d'adaptació a la dinàmica de treball dels diferents torns i serveis
 • Dinamisme, relació assertiva i d'empatia amb la persona  gran i la seva família.
 • Equilibri emocional envers el malalt terminal.
 • Capacitat d'adaptació als canvis.
 • Coneixements i habilitats de mobilització de malalts.

FUNCIONS i RESPONSABILITATS:

 • Atendre i tenir cura en la vida diària de les persones usuàries, especialment atenent les seves necessitats físiques i psicoemocionals.
 • Atendre i informar les famílies.
 • Collaborar i coordinar-se amb la resta de professionals de l'equip.

Collaborar en la correcta administració de medicació i la realització de determinades cures i atencions al pacient/resident d'acord amb les directrius del personal d'infermeria i mèdic.

 • Participar en l'elaboració dels plans d'Atenció Individuals.
 • Aplicar les tècniques de prevenció d'accidents, d'acord amb els protocols de seguretat i Prevenció de Riscos Laborals.
 • Assistir a cursos de formació continuada.
 • Transmetre els continguts i els coneixements adquirits per la formació a la resta de l'equip.