Convocatòria Auxiliar Infermeria - Centre Palamós Gent Gran

Referència:
PGG-AUXINF

Data de publicació:

Termini de presentació de sol·licituds:

Finalitzada

CA - Resolució Convocatòria Externa Auxiliar Infermeria

El Centre Sociosanitari Palamós Gent Gran disposa de 165 llits d'internament repartits en:

1 Unitat de Mitja Estada Polivalent per a convalescència i cures pal·liatives

1 Unitat de Llarga Estada Sociosanitària i

1 Unitat de Residència Assistida,

També disposa d'una unitat d'atenció diürna amb 30 places del Centre de Dia i 20 places d'Hospital de Dia. Una EAIA de demències i una EAIA de cures pal·liatives.

El Sociosanitari dóna cobertura a l'Hospital d'Aguts amb un servei d'UFISS i a l'Atenció Primària amb un Servei de PADES.

S'OFEREIX:

2 places a dedicació completa (100% de la jornada, equivalent a 1620h/anuals) i en torn variable (corretorns) amb modalitat contractual de fix-discontinu (té consideració d'indefinit) amb garantia de 6 mesos encadenats de treball. **

2 places a dedicació parcial (75% de la jornada, equivalent a 1215h/anuals) i en torn variable (corretorns) amb modalitat contractual de fix-discontinu (té consideració d'indefinit) amb garantia de 6 mesos encadenats de treball. **

** Cal tenir present que, un cop acabats aquests els mesos de feina, es finiquita al treballador/a i, si reuneix els requisits necessaris, pot passar a cobrar la prestació contributiva de desocupació (atur), amb la certesa que l'empresa el tornarà a incorporar per el mateix període garantit  -més o menys en el mateix tram- l'any següent. Si fos el cas -per necessitats productives- es podria ampliar fins a un màxim de 9 mesos.

1 plaça corretorns a dedicació parcial (65% de la jornada, equivalent a 1127h/anuals) en torn tarda/nit.

1 plaça corretorns a dedicació parcial (50% de la jornada, equivalent a 810 h/anuals) en torn de tarda/nit.

 • Contractació indefinida
 • Sou segons III Conveni Col·lectiu de treball dels hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el SCS.
 • Programa de Formació Continuada.

REQUISITS:

Titulació:

 • Cicle Formatiu Grau Mig Atenció a persones en situació de dependència o
 • Cicle Formatiu Grau Mig de cures Auxiliars d'infermeria
 • FP-I Auxiliar d'Infermeria

Disponibilitat horària.

ES VALORARÀ:

 • Coneixements i experiència en l'àmbit residencial i/o atenció sociosanitària.
 • Coneixements d'informàtica a nivell d'usuari.
 • Formació relacionada amb el lloc de treball.
 • Idoneïtat del perfil en relació al lloc de treball.

Perfil professional:

 • Discreció i bon tracte.
 • Capacitat d'iniciativa quant a organització, priorització de tasques i responsabilitat de les mateixes.
 • Capacitat de treball en equip i d'adaptació a la dinàmica de treball dels diferents torns i serveis
 • Dinamisme, relació assertiva i d'empatia amb la persona  gran i la seva família.
 • Equilibri emocional envers el malalt terminal.
 • Capacitat d'adaptació als canvis.
 • Coneixements i habilitats de mobilització de malalts.

FUNCIONS i RESPONSABILITATS:

 • Atendre i tenir cura en la vida diària de les persones usuàries, especialment atenent les seves necessitats físiques i psicoemocionals.
 • Atendre i informar les famílies.
 • Collaborar i coordinar-se amb la resta de professionals de l'equip.
 • Collaborar en la correcta administració de medicació i la realització de determinades cures i atencions al pacient/resident d'acord amb les directrius del personal d'infermeria i mèdic.
 • Participar en l'elaboració dels plans d'Atenció Individuals.
 • Aplicar les tècniques de prevenció d'accidents, d'acord amb els protocols de seguretat i Prevenció de Riscos Laborals.
 • Assistir a cursos de formació continuada.
 • Transmetre els continguts i els coneixements adquirits per la formació a la resta de l'equip.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: Fins el dia 15 de febrer de 2024

CANDIDATS/ES INTERESSATS/DES:

Entra a la web www.ssibe.cat - borsa de treball,  clica damunt l'oferta de treball que correspon i clica damunt a la pestanya "INSCRIURE'M EN AQUESTA OFERTA" - cal omplir tots els camps i adjuntar CV actualitzat, carta de motivació i altre documentació addicional que es consideri oportuna.

Referència: PGG - AUXINF

Per a més informació, 

972 60.92.39 - csoler(ELIMINAR)@ssibe.cat (Sra. Carmen Soler)

CLAUSULA INFORMATIVA

De conformitat amb l'establert al Reglament  (UE) del Parlament Europeu i del Consell de 27, d'abril de 2016, (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garanties de drets digitals li facilitem la següent informació en relació al tractament de les dades personals que facilitin les persones aspirants;

Responsable: Fundació Hospital de Palamós - SSIBE

Finalitat: Gestionar els processos de selecció objecte de convocatòries i d'informar de futures ofertes laborals..

Legitimació:    Consentiment de l'interessat/da.

Destinataris:   No està prevista la cessió de dades a tercers, tret d'obligació legal i a altres empreses del Grup SSIBE o estiguin gestionades per alguna de les empreses que el composen.

Termini conservació:  Un any

Drets: Pot exercir els seu drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament dirigint-se a l'Àrea Jurídica C. Hospital, 17-19; 2ª planta de Palamós (17230) o mitjançant correu electrònic a areajuridica(ELIMINAR)@ssibe.cat.

Més informació: Pot consultar informació addicional i més detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web www.ssibe.cat