Convocatòria tècnic superior en anatomia patològica i citodiagnòstic

Referència:
HP-TSAPCITHP

Data de publicació:

Termini de presentació de sol·licituds:

Finalitzada

CA - Resolució Tècnic Superior Anatomia Patològica

El servei d'Anatomopatologia de l'Hospital de Palamós necessita un Tècnic superior en anatomia patològica i citodiagnòstic per incorporar-se a l'equip integrat per una cap de servei, 3 patòlegs adjunts, 2 citotècnics i 5 tècnics.

Es realitzen estudis de biòpsies, peces quirúrgiques, citologia líquida ginecològica i no ginecològica i necròpsies fetals.

El servei processa aproximadament 11.500 biòpsies anuals, 10.500 citologies i 8-10 necròpsies fetals. Estudi immunohistoquímic amb els anticossos mes habituals i segons necessitats de la patologia mes complexa.

S'OFEREIX:

 • 1 plaça a dedicació parcial ( 60% de la jornada, equivalent a 972 h/anuals) i en torn de matí.
 • 1 plaça a dedicació parcial ( 60% de la jornada, equivalent a 972 h/anuals) i en torn de matí.
 • Sou segons III Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d'Aguts, Centres d'Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut
 • Incorporació immediata
 • Programa actiu de formació continuada i reciclatge

REQUISITS:

 • Títol de Tècnic superior en Anatomia Patològica i Citodiagnòstic.
 • Currículum acreditat

ES VALORARÀ:

 • Experiència prèvia.
 • Idoneïtat del perfil en relació al lloc de treball.

Perfil professional:

 • Discreció i bon tracte.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Capacitat de resolució de problemes, organització del propi treball i responsabilitat del mateix.
 • Optimització del recursos disponibles.

FUNCIONS:

 • Coneixement de tot el procés d'inclusió i processament de les biòpsies
 • Coneixement i experiència en inclusió de biòpsies petites.
 • Fer blocs en parafina 
 • Experiència en el tall de biòpsies petites i grans al micròtom.
 • Coneixement de fer talls per congelació a les intraoperatòries.
 • Coneixement de les tècniques bàsiques de histoquímica.
 • Tècniques d'immunohistoquímica.
 • Processament de citologies liquides i convencionals
 • Tractament de les peticions d'Anatomia 
 • Arxiu de preparacions i blocs.
 • Formació en realització d'autòpsies i suport al patòleg en els estudis necròpsics.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: Fins el dia 29 de febrer de 2024.

CANDIDATS/ES  INTERESSATS/DES:

Entra a la web www.ssibe.cat - borsa de treball,  clica damunt l'oferta de treball que correspon i clica damunt a la pestanya "INSCRIURE'M EN AQUESTA OFERTA" - cal omplir tots els camps i adjuntar CV actualitzat, carta de motivació i altre documentació addicional que es consideri oportuna.

Referència: HP-TSAPCITHP

CLAUSULA INFORMATIVA

De conformitat amb l'establert al Reglament  (UE) del Parlament Europeu i del Consell de 27, d'abril de 2016, (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garanties de drets digitals li facilitem la següent informació en relació al tractament de les dades personals que facilitin les persones aspirants;

Responsable:      Fundació Hospital de Palamós - SSIBE

Finalitat: Gestionar els processos de selecció objecte de convocatòries i d' informar de futures ofertes laborals..

Legitimació:        Consentiment de l'interessat/da.

Destinataris:       No està prevista la cessió de dades a tercers, tret d'obligació legal i a altres empreses del Grup SSIBE o estiguin gestionades per alguna de les empreses que el composen.

Termini conservació:  Un any

Drets:       Pot exercir els seu drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament dirigint-se a l'Àrea Jurídica C. Hospital, 17-19; 2ª planta de Palamós (17230) o mitjançant correu electrònic a areajuridica(ELIMINAR)@ssibe.cat.

Més informació: Pot consultar informació addicional i més detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web www.ssibe.cat