Convocatòria interna/externa Administratiu/va Departament de Recursos Humans

Referència:
SSIBE-ADMRH

Data de publicació:

Termini de presentació de sol·licituds:

Finalitzada

El Departament de Recursos Humans de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà necessita incorporar un/a Administratiu/va.

S'OFEREIX:

 • Contractació laboral indefinida a jornada completa (1620h/a).
 • Sou segons Grup Professional 6.1 Nivell 1 (Personal de Gestió i Serveis) del III Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d'Aguts, Centres d'Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut. I a valorar segons trajectòria professional.
 • Horari en torn de matí i una tarda setmanal
 • Incorporació immediata.
 • Programa actiu de formació continuada i reciclatge.

REQUISITS:

Formació

 • CFGS o FP-II Branca administrativa o Batxillerat.
 • Coneixements d'ofimàtica nivell avançat (Microsoft Excel, Word, PowerPoint).

Experiència

 • Experiència mínima d'un any en l'àmbit de gestió de Recursos Humans.

Perfil de competències específiques

 • Habilitats de treball en equip, esperit de cooperació i empatia.
 • Actitud proactiva i voluntat de creixement professional.
 • Adaptació als canvis i flexible en processos evolutius.
 • Discreció i bon tracte.
 • Capacitat d'organització, planificació del propi treball i coordinació amb l'equip.
 • Atenció concentrada i distribuïda, rigorositat.
 • Capacitat de treball sota pressió.
 • Habilitats comunicatives, assertivitat i persuasió.
 • Persona amb compromís professional amb la Institució i amb la feina, voluntat de millora i formació contínua.
 • Orientació al client intern.

ES VALORARÀ:

 • Coneixements de programes informàtics de Recursos Humans.
 • Formació complementària i coneixements en l'àmbit de Recursos Humans.

FUNCIONS:

 • Estreta coordinació amb la resta de l'equip del propi Departament de Recursos Humans o d'altres àrees que participin dels mateixos processos, participant del mateix objectiu i resultat comú.
 • Tasques específiques de l'àrea de contractació, en concret: tràmit d'afiliació a la Seguretat Social -altes, baixes i variacions de contractes-, edició digital dels contractes de treball, ús, gestió i tramitació a través de les diverses plataformes de l'Administració que correspongui -Siltra, Contrat@, Delt@, Certific@-, gestió de comunicats d'alta i baixa d'IT/AT, domini del programari de RH, realització de certificats diversos, explotació de dades, etc.
 • Totes les altres que se'n puguin derivar i provinents d'altres àrees, amb coordinació i mostra de flexibilitat.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: 21 d'Abril de 2024

CANDIDATS/ES INTERESSATS/DES:

Entra a la web www.ssibe.cat - borsa de treball,  clica damunt l'oferta de treball que correspon i clica damunt a la pestanya "INSCRIURE'M EN AQUESTA OFERTA" - cal omplir tots els camps i adjuntar CV actualitzat, carta de motivació, còpia de la titulació i certificació de les accions formatives detallades en el currículum -tot en un sol document .pdf (màxim 20MB).

Referència: SSIBE-ADMRH

Per a més informació, 

972 60.92.39 - csoler(ELIMINAR)@ssibe.cat Sra. Carmen Soler

 

NORMATIVA DE COMPLIMENT EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DEL GRUP SSIBE

De conformitat amb l'establert al Reglament  (UE) del Parlament Europeu i del Consell de 27, d'abril de 2016, (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garanties de drets digitals li facilitem la següent informació en relació al tractament de les dades personals que facilitin les persones aspirants;

Responsable: Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, AIE

Finalitat:         Gestionar els processos de selecció objecte de convocatòries i d' informar de futures ofertes laborals..

Legitimació:    Consentiment de l'interessat/da.

Destinataris:   No està prevista la cessió de dades a tercers, tret d'obligació legal i a altres empreses del Grup SSIBE o estiguin gestionades per alguna de les empreses que el composen.

Termini conservació:  Un any

Drets: Pot exercir els seu drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament dirigint-se a l'Àrea Jurídica C. Hospital, 17-19; 2ª planta de Palamós (17230) o mitjançant correu electrònic a areajuridica(ELIMINAR)@ssibe.cat.

Més informació: Pot consultar informació addicional i més detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web www.ssibe.cat