Convocatòria Auxiliar de Farmàcia - Centre Hospital de Palamós

Referència:
HP-AUXFARM

Data de publicació:

Termini de presentació de sol·licituds:

Finalitzada

La Fundació Hospital de Palamós forma part de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, que inclou l'atenció primària, atenció especialitzada i atenció sociosanitària.

S'OFEREIX:

 • 1 plaça a dedicació completa (100% de la jornada, equivalent a 1620 h/a) i en torn variable.
 • Sou segons III Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d'Aguts, Centres d'Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut
 • Incorporació immediata
 • Programa actiu de formació continuada i reciclatge

REQUISITS:

 • Cicle Formatiu Grau Mig tècnic en Farmàcia i Parafarmàcia.
 • Disponibilitat horària.

ES VALORARÀ:

 • Coneixements i experiència en l'àmbit de farmàcia hospitalària.
 • Formació relacionada amb elaboració de fórmules magistrals i treball a cabines de flux laminar.
 • Orientació a l'usuari.
 • Coneixements d'informàtica a nivell d'usuari.
 • Idoneïtat del perfil en relació al lloc de treball.

PERFIL:

 • Discreció i bon tracte.
 • Capacitat d'aprenentatge i adaptació als canvis.
 • Capacitat de treball en equip i d'adaptació a la dinàmica de treball dels diferents torns.
 • Capacitat de resolució de problemes, organització del propi treball i responsabilitat del mateix.
 • Optimització dels recursos disponibles.

FUNCIONS:

 • Dispensació de medicaments i material sanitari a plantes i serveis de l'hospital, Àrees Bàsiques i Consultoris.
 • Control d'estocs i rotació de caducitats.
 • Paqueteria.
 • Dispensació ambulatòria de medicació hospitalària.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: Fins el dia 30 d'abril de 2024

CANDIDATS/ES  INTERESSATS/DES:

Entra a la web www.ssibe.cat - borsa de treball,  clica damunt l'oferta de treball que correspon i clica damunt a la pestanya "INSCRIURE'M EN AQUESTA OFERTA" - cal omplir tots els camps i adjuntar CV actualitzat, carta de motivació i altre documentació addicional que es consideri oportuna.

Referència: HP-AUXFARM

Per a més informació, 

972 60.92.39 - csoler(ELIMINAR)@ssibe.cat (Sra. Carmen Soler)

CLAUSULA INFORMATIVA

De conformitat amb l'establert al Reglament  (UE) del Parlament Europeu i del Consell de 27, d'abril de 2016, (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garanties de drets digitals li facilitem la següent informació en relació al tractament de les dades personals que facilitin les persones aspirants;

Responsable: Fundació Hospital de Palamós - SSIBE

Finalitat: Gestionar els processos de selecció objecte de convocatòries i d'informar de futures ofertes laborals..

Legitimació:    Consentiment de l'interessat/da.

Destinataris:   No està prevista la cessió de dades a tercers, tret d'obligació legal i a altres empreses del Grup SSIBE o estiguin gestionades per alguna de les empreses que el composen.

Termini conservació:  Un any

Drets: Pot exercir els seu drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament dirigint-se a l'Àrea Jurídica C. Hospital, 17-19; 2ª planta de Palamós (17230) o mitjançant correu electrònic a areajuridica@ssibe.cat.

Més informació: Pot consultar informació addicional i més detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web www.ssibe.cat