Convocatòria Cap Admissions Àrea Bàsica de Salut de Palamós

Referència:
HP-CAPADMPA

Data de publicació:

Termini de presentació de sol·licituds:

Finalitzada

Resolució Conv_Int_Ext Cap Admissions ABS Palamós

La Fundació Hospital de Palamós forma part de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, que inclou l'atenció primària, atenció especialitzada i atenció sociosanitària.

L'àmbit de l'atenció primària, gestiona 4 àrees bàsiques de salut del Baix Empordà: Palamós, Palafrugell, La Bisbal d'Empordà i Torroella de Montgrí, així com els consultoris que depenen d'elles.

Es disposa de l'acreditació de Unitat Docent Multi professional d'Atenció Familiar i Comunitària.

S'OFEREIX:

 • Contracte indefinit a jornada completa.
 • Participació en el desenvolupament de nous projectes.
 • Complement de responsabilitat segons conveni SISCAT.

REQUISITS:

 • Títol de FP-I o FP-II branca administrativa, o Cicle de Grau Mig o Batxillerat.
 • Informàtica a nivell d'usuari
 • Carnet de Conduir i vehicle propi
 • Mobilitat geogràfica dins l'àmbit comarcal

ES VALORARÀ:

 • Idoneïtat del perfil en relació al lloc de treball
 • Coneixements de la sistemàtica de treball a l'Atenció Primària (programari informàtic propi -La Gavina, IntegRHo..., Circuits operatius i organització interna...)
 • Experiència en l'àmbit de primària
 • Idiomes

Perfil professional

 • Persona responsable, metòdica i organitzada
 • Direcció i desenvolupament de persones
 • Discreció i bon tracte
 • Optimització dels recursos disponibles
 • Adequació al canvi i flexibilitat
 • Compromís amb la Institució i amb la feina, efectivitat i voluntat de millora

FUNCIONS I RESPONSABILITATS:

 • Donar suport tècnic a la Direcció de l'Àrea Bàsica de Salut (ABS), fent la gestió diària del portal del treballador/a de tots els professionals que treballen a l'ABS.
 • Seguiment d'agendes per garantir l'accessibilitat al centre.
 • Oferir recolzament estratègic a la direcció del centre davant de situacions organitzatives o implementació de nous circuits així com assumir les funcions de gestió del mateix en la seva absència.
 • Fer-se càrrec localment de la unitat d'atenció al ciutadà i col·laborar si ho requereix la direcció del centre a l'hora de donar resposta a determinades queixes i/o suggeriments de la població.
 • Mentoratge dels nous professionals d'admissions.
 • Vetllar pel compliment de l'Itinerari Formatiu del personal d'admissions de l'ABS.
 • Mantenir informat a l'equip d'admissions de forma permanent i actualitzada dels objectius a assolir i les accions per dur-los a terme.
 • Garantir el funcionament dels processos administratius relacionats amb l'atenció del pacient i optimitzar-los pel correcte funcionament del centre.
 • Fer-se càrrec del control del manteniment del centre, essent la responsable per vetllar de la idoneïtat diària de les instal·lacions i alertar sobre deteriorament i desperfectes als serveis centrals de suport ( enginyeria, hoteleria, manteniment....)
 • Afavorir la integració i harmonització de les activitats dels professionals sanitaris i no sanitaris que formen els EAPS, amb independència del règim jurídic que els és d'aplicació, i d'aquells que hi col·laboren.
 • Participar i col·laborar en les reunions generals del l'ABS i de l'equip d'admissions.
 • Coordinar-se amb la resta d'admissions de l'entitat per donar una resposta integradora.
 • Assistir quan calgui a la Comissió de Direcció de primària, òrgan que planifica i dirigeix l'activitat de les diferents ABS, d'acord a les directrius de l'entitat i de la Direcció assistencial.
 • Facilitar la coordinació amb la resta d' EAPs del sector, amb els serveis i les institucions sanitàries.
 • Acceptar les normes i procediments establerts en el si de la Fundació Hospital de Palamós-SSIBE i/o procedents d'instàncies superiors.
 • Representar la institució quan s'escaigui .
 • Assegurar junt amb direcció la re acreditació del centre, si s'escau.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: Fins el dia 8 de novembre de 2019.

CANDIDATS/ES  INTERESSATS/DES:

Enviar CV actualitzat i carta de motivació -en un sol document .pdf (màxim 20MB) a recursoshumans(ELIMINAR)@ssibe.cat , indicant la referència: HP-CAPADMPA

Per a més informació, 

972 60.92.39 - recursoshumans(ELIMINAR)@ssibe.cat (Sra. Dolors Margarit)