Convocatòria Interna/Externa de Coordinador/a de Recerca de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà

Referència:
HP-CoordinadorRecerca

Data de publicació:

Termini de presentació de sol·licituds:

Finalitzada

CA- Resolució Convocatòria Interna/Externa Coordinador/a de Recerca SSIBE

La Fundació Hospital de Palamós-Serveis de Salut Integrats Baix Empordà, inclou l'atenció especialitzada, l'atenció sociosanitària i l'atenció primària amb la gestió de les àrees bàsiques de salut de Palamós, Palafrugell, Torroella de Montgrí i La Bisbal d'Empordà.

Ara fa 20 anys, SSIBE va posar en marxa el Comitè de Recerca com element impulsor de la mateixa. Durant aquest període s'han avaluat més de 400 projectes de recerca, i s'han generat diferent línies d'investigació consolidades, a la vegada que s'han realitzats múltiples publicacions i articles.

                             

S'OFEREIX:

 • Contractació laboral, com a coordinador de Recerca del SSIBE
  • Si és un Professional de l'Entitat, es destinarà un 50% de la jornada laboral anual de dedicació a les tasques de coordinador de Recerca
  • Si és un Professional Extern, es contractarà a temps complet, dedicant un 50% de la jornada laboral anual a les tasques de coordinador de Recerca i el 50% restant a tasques assistencials en l'àmbit de la seva categoria professional.
 • Sou segons II Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d'Aguts, Centres d'Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut
 • Incorporació dins de l'últim trimestre de l'any 2020
 • Programa actiu de formació continuada i reciclatge

REQUISITS:

 • Llicenciatura o Grau en Medicina i Cirurgia o Diplomat o Grau en infermeria
 • Formació en recerca clínica

ES VALORARÀ:

 • La trajectòria  professional  assistencial i de  recerca clínica.
 • L'experiència en recerca: publicacions, col·laboracions en projectes de recerca, formació acreditada en recerca, així com experiència i la formació en lideratge i gestió d'equips humans, en metodologia docent i avaluativa, i en planificació, organització i gestió de recursos i qualitat
 • Coneixements d'informàtica a nivell d'usuari (Office, Programes estadístics, Cerca Bibliogràfica, correu electrònic, etc..).

Perfil personal: persona dinàmica, empàtica, amb iniciativa, inquietud i desitjos de desenvolupar un nou projecte professional en l'àmbit de la recerca clínica

Perfil competencial:

 • Capacitat de presa de decisions i responsabilitat, organització i planificació, direcció i lideratge de grups.
 • Capacitat de comunicació assertiva.
 • Capacitat de relacions interpersonals.
 • Capacitat de resolució de conflictes, organització del propi treball i del de l'equip.
 • Optimització dels recursos disponibles.
 • Compromís amb la Institució i amb la feina, efectivitat i voluntat de millora.
 • Orientació al client intern.

FUNCIONS:

 1. Promoure la recerca en el SSIBE, facilitant la participació dels professionals, tot garantint els principis ètics, normatius i legals de la recerca.
 2. Assessorar i col·laborar en els projectes de recerca del SSIBE.
 3. Dirigir el Departament de Recerca.
 4. Presidir i coordinar el Comitè de Recerca de l'Entitat.
 5. Elaborar la memòria anual de Recerca.
 6. Totes les funcions de l'àmbit de recerca delegades per la Direcció-Gerència.

TERMINI DE PRESENTACIÓ:

Des de l'1 de setembre fins el 27 de setembre del 2020

CANDIDATS/ES  INTERESSATS/DES:

Envia un CV actualitzat aportant els mèrits professionals oportuns -en un sol document .pdf (màxim 20MB), si supera aquest volum enviar a través de  we transfer- a recursoshumans(ELIMINAR)@ssibe.cat indicant la referència: SSIBE - Coordinador Recerca

Per a més informació,  

972 60.92.39 - recursoshumans(ELIMINAR)@ssibe.cat (Sra. Dolors Margarit)

Palamós, 1 de setembre del 2020