Convocatòria Interna/Externa de Cap d’Estudis de la Unitat Docent Hospital de Palamós

Referència:
HP-CapEstudisUnitatDocent

Data de publicació:

Termini de presentació de sol·licituds:

Inscriure'm en aquesta oferta

La Unitat Docent de l'Hospital de Palamós està constituïda per les especialitats de Medicina Interna i la unitat multiprofessional de Ginecologia/Obstetrícia, a la vegada que és dispositiu docent hospitalari de la Unitat Docent de Medecina Familiar i Comunitària del SSIBE.L'Hospital de Palamós forma part de la Fundació Hospital de Palamós-Serveis de Salut Integrats Baix Empordà, que inclou l'atenció especialitzada, l'atenció sociosanitària i l'atenció primària amb la gestió de les àrees bàsiques de salut de Palamós, Palafrugell, Torroella de Montgrí i La Bisbal d'Empordà.

OFEREIX:

 • Contractació laboral, com a cap d'estudis de la Unitat Docent Hospital de Palamós
  • Si és un Professional de l'Entitat, es destinarà un 30% de la jornada laboral anual de dedicació a les tasques de Cap d'Estudis
  • Si és un Professional Extern, es contractarà a temps complet, dedicant un 30% de la jornada laboral anual a les tasques de Cap d'Estudis i el 70% restant a tasques assistencials en l'àmbit de la seva especialitat..
 • Sou segons II Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d'Aguts, Centres d'Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut
 • Incorporació dins de l'últim trimestre de l'any 2020
 • Programa actiu de formació continuada i reciclatge

REQUISITS:

 • Llicenciatura o Grau en Medicina i Cirurgia i especialitat mèdica via MIR.
 • Presentació d'un projecte de gestió de la formació especialitzada de la Unitat Docent del Hospital de Palamós.

ES VALORARÀ:

 • La trajectòria  professional  assistencial,  docent  i  de  recerca
 • L'experiència en formació especialitzada: haver desenvolupat funcions de cap d'estudis, tutoria en formació especialitzada, coordinació, col·laboració docent o participació en un centre docent acreditat per a la formació especialitzada; i l'experiència i la formació en lideratge i gestió d'equips humans, en metodologia docent i avaluativa, i en planificació, organització i gestió de recursos i qualitat
 • Coneixements d'informàtica a nivell d'usuari (Office, Cerca Bibliogràfica, correu electrònic, etc..).

Perfil personal: persona dinàmica, empàtica, amb iniciativa, inquietud i desitjos de desenvolupar un nou projecte professional en l'àmbit de la docència.

Perfil competencial:

 • Capacitat de presa de decisions i responsabilitat, organització i planificació, direcció i lideratge de grups.
 • Capacitat de comunicació assertiva.
 • Capacitat de relacions interpersonals.
 • Capacitat de resolució de conflictes, organització del propi treball i del de l'equip.
 • Optimització dels recursos disponibles.
 • Compromís amb la Institució i amb la feina, efectivitat i voluntat de millora.

FUNCIONS:

Les establertes en el Decret 165/2015, de 21 de juliol, de formació sanitària especialitzada a Catalunya com a Cap d'estudis.

TERMINI DE PRESENTACIÓ:

Des de l'1 de setembre fins el 27 de setembre del 2020

CANDIDATS/ES  INTERESSATS/DES:

Envia un CV actualitzat aportant els mèrits professionals oportuns -en un sol document .pdf (màxim 20MB), si supera aquest volum enviar a través de  we transfer- a recursoshumans(ELIMINAR)@ssibe.cat indicant la referència: SSIBE - UD_Hospital de Palamós

Per a més informació,  

972 60.92.39 - recursoshumans(ELIMINAR)@ssibe.cat (Sra. Dolors Margarit)

Palamós, 1 de setembre del 2020