Convocatòria Cap de Servei de Ginecologia i Obstetricia

Referència:
HP-CSGIO

Data de publicació:

Termini de presentació de sol·licituds:

Finalitzada

CA- Resolució Convocatòria Int/Ext Cap de Servei Ginecologia i Obstetricia

L'Hospital de Palamós forma part de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, que inclou l'atenció primària, atenció especialitzada i atenció sociosanitària.

El Cap de Servei es responsabilitzarà de la gestió del Servei de Ginecologia i Obstetrícia, així com la coordinació amb la resta de serveis de l'Hospital, Atenció Primària i Atenció Sociosanitària.

El Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital està format per 13 Metges/ses especialistes en Ginecologia i Obstetrícia i disposa d'obstetrícia i ginecologia general, ecografia obstètrica i ginecològica, diagnòstic prenatal, alt risc obstètric, sòl pèlvic, patologia mamaria, patologia cervical, cirurgia endoscòpica i unitat de reproducció entre d'altres. A més a més realitza l'activitat de Salut Sexual i Reproductiva a l'atenció primària del seu àmbit d'influència (Baix Empordà)

S'OFEREIX:

 • Contractació laboral a jornada completa com a Cap de Servei de Ginecologia i Obstetrícia.
 • Sou segons II Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d'Aguts, Centres d'Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.
 • Incorporació pactada.
 • Programa actiu de formació continuada i reciclatge.

REQUISITS:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb especialitat via MIR en Ginecologia i Obstetrícia
 • Experiència d'un mínim de 3 anys d'adjunt com a Metge/ssa Especialista en Ginecologia i Obstetrícia.

ES VALORARÀ:

 • Coneixement de l'àmbit de la Sanitat Pública.
 • Formació acreditada en gestió sanitària, gestió clínica...
 • Coneixements d'informàtica a nivell d'usuari (Office, Cerca Bibliogràfica, correu electrònic, etc..).
 • Aspectes relacionats amb la transferència de coneixement: activitats de docència, recerca, ...

Perfil competencial:

 • Capacitat de resolució de conflictes, organització del propi treball i del de l'equip.
 • Optimització dels recursos disponibles.
 • Capacitat de presa de decisions i responsabilitat, organització i planificació, direcció i lideratge de grups.
 • Compromís amb la Institució i amb la feina, efectivitat i voluntat de millora.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: Fins el dia 2 de desembre de 2020

CANDIDATS/ES INTERESSATS/DES:

Entra a la web www.ssibe.cat - borsa de treball,  clica damunt l'oferta de treball que correspon i clica damunt a la pestanya "INSCRIURE'M EN AQUESTA OFERTA" - cal omplir tots els camps i adjuntar CV actualitzat, carta de motivació, còpia de la titulació i certificació de les accions formatives detallades en el currículum -tot en un sol document .pdf (màxim 20MB).

Referència: HP-CSGIO

Per a més informació telefoneu al 972 60.92.39 i demaneu per la Sra. Dolors Margarit o bé al correu electrònic recursoshumans(ELIMINAR)@ssibe.cat (Departament de Recursos Humans).

NORMATIVA DE COMPLIMENT EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DEL GRUP SSIBE 2020

De conformitat amb l'establert al Reglament  (UE) del Parlament Europeu i del Consell de 27, d'abril de 2016, (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garanties de drets digitals li facilitem la següent informació en relació al tractament de les dades personals que facilitin les persones aspirants;

Responsable:   FUNDACIÓ HOSPITAL DE PALAMÓS - SSIBE

Finalitat:          Gestionar els processos de selecció objecte de convocatòries i d' informar de futures ofertes laborals..

Legitimació:    Consentiment de l'interessat/da.

Destinataris:    No està prevista la cessió de dades a tercers, tret d'obligació legal i a altres empreses del Grup SSIBE o estiguin gestionades per alguna de les empreses que el composen.

Termini conservació:  Un any

Drets:              Pot exercir els seu drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament dirigint-se a l'Àrea Jurídica C. Hospital, 17-19; 2ª planta de Palamós (17230) o mitjançant correu electrònic a areajuridica(ELIMINAR)@ssibe.cat.

Més informació: Pot consultar informació addicional i més detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web www.ssibe.cat