Convocatòria interna/externa Administratiu/va de suport a l’adjunt infermeria PGG

Referència:
HP-ADMSUPADJINFPGG

Data de publicació:

Termini de presentació de sol·licituds:

Finalitzada

Resolució Conv Int/Ext Administrativa Suport Adjunt Infermeria

Fundació Hospital de Palamós-SSIBE forma part de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, que inclou l'atenció primària, atenció especialitzada i atenció sociosanitària.

Centre Sociosanitari Palamós Gent Gran disposa de 165 llits d'internament repartits en:

 1. Unitat de Mitja Estada Polivalent per a convalescència i cures pal·liatives
 2. Unitat de Llarga Estada Sociosanitària i
 3. Unitat de Residència Assistida,

També disposa d'una unitat d'atenció diürna amb 30 places del Centre de Dia i 20 places d'Hospital de Dia. Una EAIA de demències i una EAIA de cures pal·liatives.

El Sociosanitari dóna cobertura a l'Hospital d'Aguts amb un servei d'UFISS i a l'Atenció Primària amb un Servei de PADES.

S'OFEREIX:

 • Contracte indefinit a jornada completa.
 • Suport tècnic a l'Adjunt d'Infermeria del centre en la gestió del personal
 • Complement de disponibilitat

REQUISITS:

 • Títol de FP-I o FP-II o Cicle de Grau Mig en branca administrativa o Batxillerat.
 • Títol de FP-I Auxiliar d'Infermeria o Cicle Formatiu Grau Mig Atenció a Persones en Situació de Dependència o Cicle Formatiu Grau Mig de Cures Auxiliars d'Infermeria
 • Informàtica a nivell d'usuari

ES VALORARÀ:

 • Idoneïtat del perfil en relació al lloc de treball
 • Coneixements de la sistemàtica de treball: programari informàtic propi -La Gavina (assistencial), IntegRHo (RRHH)-, circuits operatius i organització interna, etc..

Perfil professional

 • Persona responsable, metòdica i organitzada
 • Direcció i desenvolupament de persones
 • Discreció i bon tracte
 • Optimització dels recursos disponibles
 • Adequació al canvi i flexibilitat
 • Compromís amb la Institució i amb la feina, efectivitat i voluntat de millora

FUNCIONS I RESPONSABILITATS:

 • Donar suport tècnic a l'Adjunt d'Infermeria del Centre Palamós Gent Gran, fent la gestió diària de les plantilles a través del programari informàtic de RRHH i la gestió de les peticions d'absències a través del Portal del Treballador/a dels professionals d'infermeria, tècnics, auxiliars d'infermeria i auxiliars sanitaris, alhora que el registre en planilla d'incidències el personal mèdic que treballen al Centre Palamós Gent Gran.
 • Participar i col·laborar en les reunions generals del Centre.
 • Acceptar les normes i procediments establerts en el si de la Fundació Hospital de Palamós-SSIBE i/o procedents d'instàncies superiors.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: Fins el dia 17 de gener 2021.

CANDIDATS/ES  INTERESSATS/DES:

Enviar CV actualitzat i carta de motivació -en un sol document .pdf (màxim 20MB) a recursoshumans(ELIMINAR)@ssibe.cat , indicant la referència: HP-ADMSUPADJINFPGG

Per a més informació, 

972 60.92.39 - recursoshumans(ELIMINAR)@ssibe.cat (Sra. Dolors Margarit)

DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS

NORMATIVA DE COMPLIMENT EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DEL GRUP SSIBE 2020

De conformitat amb l'establert al Reglament  (UE) del Parlament Europeu i del Consell de 27, d'abril de 2016, (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garanties de drets digitals li facilitem la següent informació en relació al tractament de les dades personals que facilitin les persones aspirants;

Responsable:   Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, AIE

Finalitat:          Gestionar els processos de selecció objecte de convocatòries i d' informar de futures ofertes laborals..

Legitimació:    Consentiment de l'interessat/da.

Destinataris:    No està prevista la cessió de dades a tercers, tret d'obligació legal i a altres empreses del Grup SSIBE o estiguin gestionades per alguna de les empreses que el composen.

Termini conservació:  Un any

Drets:   Pot exercir els seu drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament dirigint-se a l'Àrea Jurídica C. Hospital, 17-19; 2ª planta de Palamós (17230) o mitjançant correu electrònic a areajuridica(ELIMINAR)@ssibe.cat.

Més informació: Pot consultar informació addicional i més detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web www.ssibe.cat