Convocatòria interna/externa de responsable higienicosanitari/a

Referència:
PFGG-RESPHS

Data de publicació:

Termini de presentació de sol·licituds:

Finalitzada

La Fundació Palafrugell Gent Gran, entitat titular de la residència assistida i del centre de dia Palafrugell Gent Gran, fundació de caràcter benèfic, de tipus assistencial, social, sense ànim de lucre amb finalitat d'atenció social en règim d'internament i diürn a la gent gran en l'àmbit del terme municipal de Palafrugell.

Disposa de 150 places de Residència Assistida -114 de les quals estan concertades amb la Direcció General de l'autonomia personal i la discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies- i 40 places de Centre de Dia -25 d'elles concertades amb la Direcció General de l'autonomia personal i la discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies-.

Necessita incorporar al centre Residència Assistida i Centre de Dia Palafrugell Gent Gran un/a responsable higienicosanitari/a.

S'OFEREIX:

 • Contractació laboral indefinida a dedicació completa, com a Responsable Higienciosanitari/a.
 • Sou segons X Conveni Col·lectiu de Treball d'Establiments Sanitaris d'Hospitalització, Assistència, Consulta i Laboratoris d'Anàlisis Clíniques.
 • Incorporació immediata.
 • Programa actiu de formació continuada i reciclatge.

REQUISITS:

 • Diplomatura/Grau en Infermeria.
 • Es poden presentar les persones que disposin de diplomatura/grau d'altres àmbits sanitaris que disposin d'experiència i coneixements en atenció geriàtrica.

ES VALORARÀ:

 • Experiència en Àmbit residencial i/o Atenció Sociosanitària.
 • Orientació a l'usuari.

Perfil professional

 • Capacitat d'organització del propi treball i del de l'equip.
 • Optimització dels recursos disponibles.
 • Compromís amb la Institució i amb la feina, efectivitat i voluntat de millora.
 • Discreció i bon tracte humà.
 • Capacitat de comunicació amb l'equip de treball, usuaris i familiars.
 • Adaptació a la resolució de problemes, i a la presa de decisions de forma àgil i eficaç.

FUNCIONS

 • Compartirà la responsabilitat amb el/la director/a tècnic/a.
 • Supervisió de l'equip assistencial i no assistencial i organització de tasques segons necessitats.
 • Afavorir la cohesió de l'equip interdisciplinari.
 • Coordinació amb altres serveis i àmbits assistencials (Atenció Primària, hospital i sociosanitari).
 • Proporcionar el material i equipament necessari per oferir un bon servei a cada resident
 • Garantir la correcta organització i administració dels medicaments.
 • Elaboració dels protocols necessaris per una correcta atenció dels residents i seguiment de la seva aplicació.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: 22 de gener de 2021.

CANDIDATS/ES  INTERESSATS/DES:

Entra a la web www.ssibe.cat - borsa de treball,  clica damunt l'oferta de treball que correspon i clica damunt a la pestanya "INSCRIURE'M EN AQUESTA OFERTA" - cal omplir tots els camps i adjuntar CV actualitzat, carta de motivació, còpia de la titulació i certificació de les accions formatives detallades en el currículum -tot en un sol document .pdf (màxim 20MB). Referència: PFGG-RESPHS

Per a més informació, 

972 60.92.39 - borsadetreball(ELIMINAR)@pfgg.cat (Sra. Dolors Margarit)

CLAUSULA INFORMATIVA

De conformitat amb l'establert al Reglament  (UE) del Parlament Europeu i del Consell de 27, d'abril de 2016, (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garanties de drets digitals li facilitem la següent informació en relació al tractament de les dades personals que facilitin les persones aspirants;

Responsable:         Fundació Palafrugell Gent Gran.

Finalitat:                   Gestionar els processos de selecció objecte de convocatòries i d' informar de futures ofertes laborals.

Legitimació:            Consentiment de l'interessat/da.

Destinataris:           Es preveu la cessió de les dades a la Fundació Hospital de Palamós-Serveis de Salut Integrats Baix Empordà, a les empreses que formen part del grup d'aquesta (SSIBE, AIE, EMPORHOTEL, AIE i EMPORSIS, AIE), així com també a la Fundació Guíxols Surís.

Termini conservació:  Un any

Drets:                        Pot exercir els seu drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament dirigint-se a la Unitat d'Atenció a l'Usuari, a Av. Mestre Josep Bonay, 15, de Palafrugell (CP 17200) o mitjançant correu electrònic a dpd@pfgg.cat

Més informació:     Pot consultar informació addicional i més detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web https://www.pfgg.cat/