Convocatòria Tècnic/a suport informàtic

Referència:
FSE-TSINF

Data de publicació:

Termini de presentació de sol·licituds:

Finalitzada

Resolució Convocatòria Externa Tècnic/a Informàtic

La present convocatòria té per objecte seleccionar un/a tècnic/a de suport informàtic, que  s'integrarà en l'actual equip de tècnics de suport de la Fundació Salut Empordà, ubicat a Figueres.

S'OFEREIX

 • Contracte laboral a jornada completa.
 • Sou segons II Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d'Aguts, Centres d'Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut
 • Incorporació immediata
 • Programa actiu de formació continuada i reciclatge

REQUISITS:

 • Títol de Cicle de Grau superior o FP-II branca Informàtica.
 • Català i Castellà parlat i escrit correctament.
 • Carnet de conduir B1, vehicle propi i disponibilitat per viatjar.
 • Disponibilitat immediata.
 • Mobilitat geogràfica dins àmbit comarcal

ES VALORARÀ:

 • Coneixements d'anglès suficients per lectura i comprensió de documentació tècnica.
 • Coneixements tècnics demostrables en les següents àrees:

     Xarxes TCP/IP i cablejat estructurat

     Sistemes operatius d'entorn Windows i Terminal Server

     Paquets ofimàtics com MS Office i OpenOffice a nivell avançat

     Aplicatius de gestió i ticketing per centres de suport, com per exemple OTRS

     Eines col·laboratives com videoconferències, xats, wikis, etc...

     Metodologia de treball basades en ITIL

Perfil professional

 • Capacitat de treball en equip.
 • Capacitat per a les relacions interpersonals, empatia, comunicació verbal i escrita.
 • Iniciativa personal i constància.
 • Capacitat de treball, assumpció de reptes i compromís.
 • Capacitat de resolució de problemes, organització del propi treball i responsabilitat del mateix.

FUNCIONS I RESPONSABILITATS:

 • Suport als usuaris amb l'estació de treball (hardware i sistema operatiu Windows).
 • Suport als usuaris en l'entorn del Software ofimàtic utilitzat
 • Instal·lació, configuració i manteniment dels diferents equips d'estació de treball i els seus perifèrics
 • Manteniment de les dades d'usuaris i permisos d'accés al domini Active Directory.
 • Registre de totes les incidències i generació de documentació de suport tècnic.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: Fins el dia 26 de febrer de 2021.

CANDIDATS/ES  INTERESSATS/DES:

Entra a la web www.ssibe.cat - borsa de treball,  clica damunt l'oferta de treball que correspon i clica damunt a la pestanya "INSCRIURE'M EN AQUESTA OFERTA" - cal omplir tots els camps i adjuntar CV actualitzat, carta de motivació, còpia de la titulació i certificació de les accions formatives detallades en el currículum -tot en un sol document .pdf (màxim 20MB).

Referència: FSE-TSINF

Per a més informació, 

972 60.92.39 - recursoshumans(ELIMINAR)@ssibe.cat (Sra. Dolors Margarit)

NORMATIVA DE COMPLIMENT EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DEL GRUP SSIBE 2020

De conformitat amb l'establert al Reglament  (UE) del Parlament Europeu i del Consell de 27, d'abril de 2016, (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garanties de drets digitals li facilitem la següent informació en relació al tractament de les dades personals que facilitin les persones aspirants;

Responsable:   Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, AIE

Finalitat:          Gestionar els processos de selecció objecte de convocatòries i d' informar de futures ofertes laborals..

Legitimació:    Consentiment de l'interessat/da.

Destinataris:    No està prevista la cessió de dades a tercers, tret d'obligació legal i a altres empreses del Grup SSIBE o estiguin gestionades per alguna de les empreses que el composen.

Termini conservació:  Un any

Drets:   Pot exercir els seu drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament dirigint-se a l'Àrea Jurídica C. Hospital, 17-19; 2ª planta de Palamós (17230) o mitjançant correu electrònic a areajuridica(ELIMINAR)@ssibe.cat.

Més informació: Pot consultar informació addicional i més detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web www.ssibe.cat