Convocatòria Treballador/a Social

Referència:
HP-TREBSOC

Data de publicació:

Termini de presentació de sol·licituds:

Finalitzada

Resolució Convocatòria Externa Treballador/a Social

L'Hospital de Palamós forma part de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, que inclou l'atenció primària, atenció especialitzada i atenció sociosanitària.

Actualment, l'hospital disposa de dues Treballadores Socials  a jornada complerta per donar atenció a totes les necessitats psicosocials que apareixen en situacions de malaltia i a l'increment de problemàtiques socials associades a situacions de manca de salut (malalt crònic complex, maltractaments a dona/menors/gent gran, pacient amb dependència, gestants d'alt risc social...).

S'OFEREIX:

*Contractació laboral a jornada completa (1668 h/a), com a treballador/a social.

*Sou segons II Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d'Aguts, Centres d'Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.

*Incorporació immediata.

*Programa actiu de formació continuada i reciclatge.

REQUISITS:

*Diplomatura o Grau en Treball Social.

ES VALORARÀ:

*Experiència en l'àmbit d'aguts.

*Perfil personal: persona jove, dinàmica, amb iniciativa i ganes de desenvolupar un nou projecte professional.

*Persona responsable, metòdica i organitzada.

*Capacitat de treball en equip.

*Capacitat de comunicació assertiva.

*Capacitat de relacions interpersonals.

*Coneixements d'informàtica a nivell d'usuari (Office, Cerca Bibliogràfica, correu electrònic, etc..).

*Carnet de conduir i vehicle propi.

FUNCIONS:

*Suport al pacient i/o família per l'adaptació a l'entorn hospitalari.

*Identificació i tractament dels factors de risc psicosocial vinculats a la malaltia que poden dificultar la terapèutica i/o retorn al domicili o la reinserció a la comunitat.

*Suport i tractament psicosocial per al procés d'acceptació de les situacions de discapacitat adquirides de forma traumàtica.

*Suport logístic en la reorganització familiar derivats de la nova situació personal i familiar.

*Identificació i tractament de les necessitats socials vinculades a cada fase evolutiva de la malaltia en el marc hospitalari: crítica, aguda subaguda, d'instauració de seqüela i rehabilitació.

*Atenció a la vulnerabilitat social: col·lectius, que per la seva situació personal i/o sociosanitària puguin trobar-se en situació de risc de quedar exclosos del sistema sanitari o de dificultar per seguir la terapèutica (diferències culturals i/o religioses manca de recursos econòmics).

*Atenció, valoració social i tractament a pacients en situació de salut aguda amb risc social.

*Atenció i suport emocional al malalt i a la família en situacions de crisis esdevingudes (diagnòstic de malaltia o mala noticia, etc.)

*Atenció i suport logístic de funció dels canvis que es puguin ocasionar en la dinàmica familiar derivats de la situació de salut aguda.

*Treball en xarxa i col·laboració amb institucions que estan realitzant tractament social amb el pacient i la seva família aportant la informació social sanitària pertinent.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: Fins el dia 28 de febrer de 2021

CANDIDATS/ES  INTERESSATS/DES:

Entra a la web www.ssibe.cat - borsa de treball, clica damunt l'oferta de treball que correspon i clica damunt a la pestanya "INSCRIURE'M EN AQUESTA OFERTA" - cal omplir tots els camps i adjuntar CV actualitzat i carta de motivació -en un sol document .pdf (màxim 20MB). Referència: HP-TREBSOC

Per més informació, telefoneu al 972-60.92.39 i demaneu per la Sra. Dolors Margarit o bé al correu electrònic  recursoshumans(ELIMINAR)@ssibe.cat (Departament de Recursos Humans)

CLAUSULA INFORMATIVA

De conformitat amb l'establert al Reglament  (UE) del Parlament Europeu i del Consell de 27, d'abril de 2016, (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garanties de drets digitals li facilitem la següent informació en relació al tractament de les dades personals que facilitin les persones aspirants;

Responsable:   Fundació Hospital de Palamós - SSIBE

Finalitat: Gestionar els processos de selecció objecte de convocatòries i d'informar de futures ofertes laborals..

Legitimació:    Consentiment de l'interessat/da.

Destinataris:    No està prevista la cessió de dades a tercers, tret d'obligació legal i a altres empreses del Grup SSIBE o estiguin gestionades per alguna de les empreses que el composen.

Termini conservació:  Un any

Drets:   Pot exercir els seu drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament dirigint-se a l'Àrea Jurídica C. Hospital, 17-19; 2ª planta de Palamós (17230) o mitjançant correu electrònic a areajuridica(ELIMINAR)@ssibe.cat.

Més informació: Pot consultar informació addicional i més detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web www.ssibe.cat