Convocatòria de Tècnic/a superior en Laboratori clínic i biomèdic

Referència:
HP-TÈCNICLAB

Data de publicació:

Termini de presentació de sol·licituds:

Finalitzada

Resolució Tècnic/a Superior de Laboratori Clínic

El Laboratori de l'Hospital de Palamós necessita incorporar 1 tècnic superior en laboratori clínic i biomèdic per integrar-se en un equip format per 1 cap de servei i 3 adjunts/es i  22 Tècnics de Laboratori.

Es tracta d'un Laboratori general que inclou totes les especialitats d'Anàlisis Clíniques: Bioquímica, Microbiologia, Biologia Molecular, Dipòsit de sang i Urgències.

Dóna cobertura tant primària com hospitalària i urgències a 130.000 habitants de la comarca el Baix Empordà i té una activitat d'uns 700-800 peticions/dia.

S'OFEREIX:

 • Contractació laboral  a jornada completa (1620 h/a) i en torn variable (corretorns).  
 • Sou segons II Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d'Aguts, Centres d'Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut
 • Incorporació immediata
 • Programa actiu de formació continuada i reciclatge

REQUISITS:

 • Títol de Tècnic Superior en Laboratori Clínic i Biomèdic.
 • Currículum acreditat

FUNCIONS:

 • Tasques suport a l'àrea administrativa del laboratori.
 • Recepció de mostres i tasques auxiliars (preparació de mostres, preparació reactius, etc. )
 • Estudi sistemàtic d'orina i sediments.
 • Laboratori d'urgències (recepció i processament de diferents tipus de mostres).
 • Dipòsit de sang (Estudis pretransfusionals i preparació de bosses per transfusió).
 • Microbiologia: Cultiu, preparació i interpretació de tincions, cultius micològics, etc.

ES VALORARÀ:

 • Experiència en laboratori d'urgències, recepció de mostres, dipòsit de sang i microbiologia.
 • Coneixements d'informàtica a nivell d'usuari (Office, Cerca Bibliogràfica, correu electrònic, etc..).
 • Idoneïtat del perfil en relació al lloc de treball.

Perfil professional:

 • Perfil personal: persona jove, dinàmica, amb iniciativa i ganes de desenvolupar un nou projecte professional.
 • Persona responsable, metòdica i organitzada.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Capacitat de comunicació assertiva.
 • Capacitat de relacions interpersonals.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: 18 de març de 2021

CANDIDATS/ES  INTERESSATS/DES:

Envia un CV actualitzat amb fotografia i carta de motivació a recursoshumans(ELIMINAR)@ssibe.cat indicant la referència: HP-TÈCNICLAB

Per a més informació,  

972 60.92.39 - recursoshumans(ELIMINAR)@ssibe.cat (Sra. Dolors Margarit)

Palamós, 8 de Març de 2021

CLAUSULA INFORMATIVA

De conformitat amb l'establert al Reglament  (UE) del Parlament Europeu i del Consell de 27, d'abril de 2016, (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garanties de drets digitals li facilitem la següent informació en relació al tractament de les dades personals que facilitin les persones aspirants;

Responsable:    Fundació Hospital de Palamós – SSIBE

Finalitat:             Gestionar els processos de selecció objecte de convocatòries i d' informar de futures ofertes laborals..

Legitimació:      Consentiment de l'interessat/da.

Destinataris:     No està prevista la cessió de dades a tercers, tret d'obligació legal i a altres empreses del Grup SSIBE o estiguin gestionades per alguna de les empreses que el composen.

Termini conservació:  Un any

Drets:   Pot exercir els seu drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament dirigint-se a l'Àrea Jurídica C. Hospital, 17-19; 2ª planta de Palamós (17230) o mitjançant correu electrònic a areajuridica(ELIMINAR)@ssibe.cat.

Més informació: Pot consultar informació addicional i més detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web www.ssibe.cat