Convocatòria tècnic superior en imatge per al diagnòstic

Referència:
HP-TERHP

Data de publicació:

Termini de presentació de sol·licituds:

Finalitzada

Resolució Convocatòria tècnic superior en imatge per al diagnòstic

L'HOSPITAL DE PALAMÓS, Hospital Comarcal del Baix Empordà, inclòs dins el Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública precisa :

La Fundació Hospital de Palamós forma part de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, que inclou l'atenció primària, atenció especialitzada i atenció sociosanitària.

S'OFEREIX:

 • 4 places a dedicació completa (1620 h/anuals) i en torn variable (corretorns)
 • Sou segons II Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d'Aguts, Centres d'Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut
 • Incorporació immediata
 • Programa actiu de formació continuada i reciclatge

REQUISITS:

 • Títol de Tècnic Superior en Imatge per al diagnòstic
 • Currículum acreditat.
 • Disponibilitat horària.
 • Disposar de l'Acreditació d'Operador de Instal·lacions de Radiodiagnòstic i demostrar coneixement i respecte les normes de protecció radiològica en relació a treballadors i pacients, i que estigui disposat a complir-les.

ES VALORARÀ:

 • Experiència en ressonància magnètica.
 • Experiència en tomografies computeritzada.
 • Idoneïtat del perfil en relació al lloc de treball.

Perfil Professional:

 • Persona responsable, metòdica i organitzada.
 • Persona dinàmica amb iniciativa.
 • Capacitat de comunicació assertiva.
 • Discreció i bon tracte.
 • Voluntat de treball en equip.
 • Capacitat de resolució de problemes, organització del propi treball i responsabilitat del mateix.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Implicació  i interès per desenvolupar amb qualitat les tasques encomanades.
 • Compromís amb la Institució i amb la feina, efectivitat i voluntat de millora.

FUNCIONS:

 • Realització de proves d'imatge de les diverses modalitats requerides.
 • Aplicació de les normes de radio protecció.
 • Participació e implicació en les sessions tècniques del servei.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: Fins el dia 20 de març de 2021.

CANDIDATS/ES  INTERESSATS/DES:

Entra a la web www.ssibe.cat - borsa de treball,  clica damunt l'oferta de treball que correspon i clica damunt a la pestanya "INSCRIURE'M EN AQUESTA OFERTA" - cal omplir tots els camps i adjuntar CV actualitzat i carta de motivació -en un sol document .pdf (màxim 20MB).

Referència: HP-TERHP

Per més informació, trucar al telèfon 972 60.92.39 i demanar per Sra. Dolors Margarit, o bé enviar e-mail a: recursoshumans@ssibe.cat

DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS

Palamós, 10 de març de 2021

CLAUSULA INFORMATIVA

De conformitat amb l'establert al Reglament  (UE) del Parlament Europeu i del Consell de 27, d'abril de 2016, (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garanties de drets digitals li facilitem la següent informació en relació al tractament de les dades personals que facilitin les persones aspirants;

Responsable:     Fundació Hospital de Palamós - SSIBE

Finalitat: Gestionar els processos de selecció objecte de convocatòries i d' informar de futures ofertes laborals..

Legitimació:        Consentiment de l'interessat/da.

Destinataris:       No està prevista la cessió de dades a tercers, tret d'obligació legal i a altres empreses del Grup SSIBE o estiguin gestionades per alguna de les empreses que el composen.

Termini conservació:  Un any

Drets:       Pot exercir els seu drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament dirigint-se a l'Àrea Jurídica C. Hospital, 17-19; 2ª planta de Palamós (17230) o mitjançant correu electrònic a areajuridica(ELIMINAR)@ssibe.cat.

Més informació: Pot consultar informació addicional i més detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web www.ssibe.cat