Convocatòria de graduat/da en fisioteràpia - Centre Palamós Gent Gran

Referència:
PGG-FISIO

Data de publicació:

Termini de presentació de sol·licituds:

Finalitzada

Resolució Convocatòria de graduat/da en Fisioteràpia – PGG

El Centre Sociosanitari Palamós Gent Gran disposa de 165 llits d'internament repartits en:

1 Unitat de Mitja Estada Polivalent per a convalescència i cures pal·liatives

1 Unitat de Llarga Estada Sociosanitària i

1 Unitat de Residència Assistida,

També disposa d'una unitat d'atenció diürna amb 30 places del Centre de Dia i 20 places d'Hospital de Dia. Una EAIA de demències i una EAIA de cures pal·liatives.

El Sociosanitari dóna cobertura a l'Hospital d'Aguts amb un servei d'UFISS i a l'Atenció Primària amb un Servei de PADES.

S'OFEREIX:

1 plaça a dedicació parcial ( 79,50% de la jornada, equivalent a 1287 h/anuals), en torn partit.

 • Sou segons II Conveni Col·lectiu de treball dels hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el SCS.
 • Incorporació immediata
 • Programa de Formació Continuada.

REQUISITS:

 • Grau en Fisioteràpia.
 • Disponibilitat horària.

ES VALORARÀ:

 • Formació relacionada en Geriatria.
 • Experiència en treball en equip d'un Servei de Rehabilitació multidisciplinari.
 • Coneixements d'informàtica a nivell d'usuari.
 • Idoneïtat del perfil en relació al lloc de treball.

Perfil professional:

 • Discreció i bon tracte.
 • Capacitat de treball en equip i d'adaptació a la dinàmica de treball dels diferents torns i serveis.
 • Capacitat de resolució de problemes, organització del propi treball i responsabilitat del mateix.

FUNCIONS:

 • Avaluació, control, tractament i seguiment de la història fisioterapèutica i curs evolutiu dels pacients/residents  segons pauta del metge/essa de Rehabilitació.
 •  Conèixer la Història clínica dels pacients/residents i dels canvis que es puguin produir, tot compartint la informació amb la resta de l'equip interdisciplinari.
 •  Avaluació, control i instauració de mesures correctores de les caigudes i l'estudi del risc de caigudes.
 • Conèixer actuacions de fisioteràpia en el camp de la traumatologia, neurologia i grans síndromes geriàtriques, entre d'altres.
 • Assessorament en l'elecció d'ajudes tècniques i d'ortesi.
 • Participar en la docència del personal en tècniques ergonòmiques.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: 20 de març de 2020

CANDIDATS/ES  INTERESSATS/DES: Envia un CV actualitzat i carta de motivació -en un sol document .pdf (màxim 20MB), si supera aquest volum enviar a través de  we transfer- a recursoshumans(ELIMINAR)@ssibe.cat indicant la referència: PGG-FISIO

Per a més informació,  

972 60.92.39 - recursoshumans(ELIMINAR)@ssibe.cat (Sra. Dolors Margarit)

Palamós, 10 de Març de 2021

CLAUSULA INFORMATIVA

De conformitat amb l'establert al Reglament  (UE) del Parlament Europeu i del Consell de 27, d'abril de 2016, (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garanties de drets digitals li facilitem la següent informació en relació al tractament de les dades personals que facilitin les persones aspirants;

Responsable:    Fundació Hospital de Palamós - SSIBE

Finalitat: Gestionar els processos de selecció objecte de convocatòries i d'informar de futures ofertes laborals..

Legitimació:      Consentiment de l'interessat/da.

Destinataris:     No està prevista la cessió de dades a tercers, tret d'obligació legal i a altres empreses del Grup SSIBE o estiguin gestionades per alguna de les empreses que el composen.

Termini conservació:  Un any

Drets:   Pot exercir els seu drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament dirigint-se a l'Àrea Jurídica C. Hospital, 17-19; 2ª planta de Palamós (17230) o mitjançant correu electrònic a areajuridica(ELIMINAR)@ssibe.cat .

Més informació: Pot consultar informació addicional i més detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web www.ssibe.cat