Convocatòria de Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals

Referència:
HP-TECNICPRL

Data de publicació:

Termini de presentació de sol·licituds:

Finalitzada

CA - Resolució Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals

Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (inclòs dins el Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública) necessita incorporar un Tècnic/a Superior en Prevenció de Riscos Laborals per integrar-se al seu Servei de Prevenció. L'equip disposa de les 4 especialitats tècniques i està format per dos Tècnics Superiors en PRL, una Metgessa del Treball, un Infermer del Treball, i una administrativa.


El Servei de Prevenció és mancomunat i gestiona l'Hospital de Palamós, 4 Àrees Bàsiques de Salut, 1 Centre Sociosanitari, 3 Residències Geriàtriques i els serveis de suport Administratiu, d'Informàtica i Hoteleria, cobrint 1750 professionals.

S'OFEREIX

 • Contractació laboral indefinida a jornada completa, equivalent a 1620 hores/anuals.
 • Sou segons II Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d'Aguts, Centres d'Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.
 • Horari a concretar amb el candidat/ta
 • Programa actiu de formació continuada i reciclatge.    

REQUISITS

 • Titulació universitària, preferentment en l'àmbit tècnic o científic.
 • Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals amb les 3 especialitats (Seguretat,  Higiene, i Ergonomia i Psicosociologia aplicades)
 • Maneig d'eines ofimàtiques a nivell d'usuari
 • Disponibilitat i possibilita de desplaçament per la comarca del Baix Empordà.

FUNCIONS

 • Participar en la planificació preventiva i en l'assessorament a l'empresa en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Identificar i avaluar els riscos laborals de seguretat, higiene, ergonomia i psicosociologia.
 • Realitzar Propostes de mesures per al control i reducció dels riscos avaluats.
 • Investigació d'accidents.
 • Informació i formació.
 • Dirigir les actuacions que calgui desplegar en casos d'emergència.

ES VALORARÀ

 • Experiència en centres sanitaris i/o sociosanitaris.
 • Disposar de l'acreditació com a tècnic competent en l'elaboració de Plans d'Autoprotecció.

PERFIL PROFESSIONAL

 • Capacitat de treball en equip multidisciplinar.
 • Autonomia, capacitat de planificació i organització.
 • Capacitat de comunicació, negociació i bona relació interpersonal.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: 16 de Maig de 2021

CANDIDATS/ES  INTERESSATS/DES:

Entra a la web www.ssibe.cat - borsa de treball,  clica damunt l'oferta de treball que correspon i clica damunt a la pestanya "INSCRIURE'M EN AQUESTA OFERTA" - cal omplir tots els camps i adjuntar CV actualitzat i carta de motivació -en un sol document .pdf (màxim 20MB).

Referència: HP-TECNICPRL

Per a més informació, 

972 60.92.39 - recursoshumans(ELIMINAR)@ssibe.cat   (Sra. Dolors Margarit)

Palamós, 23 d'Abril de 2021

CLAUSULA INFORMATIVA

De conformitat amb l'establert al Reglament  (UE) del Parlament Europeu i del Consell de 27, d'abril de 2016, (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garanties de drets digitals li facilitem la següent informació en relació al tractament de les dades personals que facilitin les persones aspirants;

Responsable:   Fundació Hospital de Palamós - SSIBE

Finalitat: Gestionar els processos de selecció objecte de convocatòries i d'informar de futures ofertes laborals..

Legitimació:    Consentiment de l'interessat/da.

Destinataris:    No està prevista la cessió de dades a tercers, tret d'obligació legal i a altres empreses del Grup SSIBE o estiguin gestionades per alguna de les empreses que el composen.

Termini conservació:  Un any

Drets:   Pot exercir els seu drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament dirigint-se a l'Àrea Jurídica C. Hospital, 17-19; 2ª planta de Palamós (17230) o mitjançant correu electrònic a areajuridica(ELIMINAR)@ssibe.cat.

Més informació: Pot consultar informació addicional i més detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web www.ssibe.cat