Convocatòria Tècnic-a Administració Sistemes Informàtics - EMPORSIS

Referència:
EMP-SistemesInformatics

Data de publicació:

Termini de presentació de sol·licituds:

Finalitzada

CA- Resolució Convocatòria Externa Tècnic Administració Sistemes Informàtics

Emporsis AIE és una empresa que presta serveis informàtics a la Fundació Hospital de Palamós - Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà i a la Fundació Salut Empordà. Disposa de dos centres de treball: un a Palamós i l'altre a Figueres.

S'OFEREIX:

-    Contracte laboral a jornada completa.
-    Sou segons II Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d'Aguts, Centres d'Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut, i valoració d'acord al perfil del candidat.
-    Incorporació immediata
-    Programa actiu de formació continuada i reciclatge

REQUSITS:

- Titulació mínima equivalent a Formació Professional II o Cicle Formatiu de Grau Superior en administració de sistemes informàtics

- Coneixements tècnics avançats i experiència demostrable en:

 •     Administració avançada de sistemes GNU/Linux (Debian, SLES, Centos)
 •     Administració plataforma de virtualització Vmware/XEN
 •    Administració de Bases de Dades Cache PostgreSQL, Mysql/MariaDB i SQL Server
 •    Administració de serveis DHCP, DNS, LDAP, Samba, Apache.
 •    Administració d'entorns SAP (BO, PI, R3)


-    Coneixements tècnics generals en:

 •   Administració de sistemes windows Server (Windows 2012R2/2016/2019)
 •    Entorns RDP, thinclients i Remote App
 •   Servidors d'aplicacions Tomcat, Glassfish
 •   TCP/IP i topologies de xarxa LAN, WIFI i WAN
 •   Configuració electrònica de xarxa (Switchs i tallafocs)
 •   Administració de plataformes  de gestió centralitzada d'antivirus i actualitzacions
 •    Eines de gestió de ticketing i documentació
 •   Eines de monitorització basades en Nagios

-    Idiomes Català i Castellà parlat i escrit correctament
-    Carnet de conduir B1, vehicle propi i disponibilitat per viatjar a nivell de Baix i Alt Empordà.
-    Incorporació immediata al lloc de treball.

Perfil professional:
-    Capacitat de treball sol i en equip, assumpció de reptes i compromís.
-    Iniciativa personal, constància i capacitat d'organització.
-    Habilitat per a les relacions interpersonals, empatia i comunicació -verbal i escrita-.

ES VALORARÀ:

-    Coneixements d'anglès suficients per lectura i comprensió de documentació tècnica.
-    Coneixements tècnics demostrables en les següents àrees:

 •    Gestió eines d'automatització d'infraestructura TI
 •    Administració de servidor de correu Zimbra i Mdaemon
 •    Administració de sistemes d'emmagatzematge Netapp/EMC
 •    Experiència en clusters i alta disponibilitat
 •    Administració de moodle
 •     Estàndard DICOM


TERMINI DE PRESENTACIÓ: Fins el dia 9 de maig de 2021.

CANDIDATS/ES  INTERESSATS/DES:
Entra a la web www.ssibe.cat - borsa de treball,  clica damunt l'oferta de treball que correspon i clica damunt a la pestanya "INSCRIURE'M EN AQUESTA OFERTA" - cal omplir tots els camps i adjuntar CV actualitzat, carta de motivació, còpia de la titulació i certificació de les accions formatives detallades en el currículum -tot en un sol document .pdf (màxim 20MB).
Referència: SistInfor_EMPORSIS

Per a més informació,  
972 60.92.39 - recursoshumans@ssibe.cat

DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS
Palamós, 29 d'abril de 2021

NORMATIVA DE COMPLIMENT EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL EMPORSIS  2020

De conformitat amb l'establert al Reglament  (UE) del Parlament Europeu i del Consell de 27, d'abril de 2016, (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garanties de drets digitals li facilitem la següent informació en relació al tractament de les dades personals que facilitin les persones aspirants;

Responsable:     EMPORSIS, AIE

Finalitat:     Gestionar els processos de selecció objecte de convocatòries i d' informar de futures ofertes laborals..

Legitimació:     Consentiment de l'interessat/da.

Destinataris:     No està prevista la cessió de dades a tercers, tret d'obligació legal i a altres empreses del Grup SSIBE o estiguin gestionades per alguna de les empreses que el composen.

Termini conservació:  Un any

Drets:     Pot exercir els seu drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament dirigint-se a l'Àrea Jurídica C. Hospital, 17-19; 2ª planta de Palamós (17230) o mitjançant correu electrònic a areajuridica@ssibe.cat.

Més informació: Pot consultar informació addicional i més detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web www.ssibe.cat