Convocatòria Externa Auxiliar Sanitari– Hospital

Referència:
HP-AUXSAN

Data de publicació:

Termini de presentació de sol·licituds:

Finalitzada

CA - Resolució Convocatòria Externa Auxiliar Sanitari

La Fundació Hospital de Palamós forma part de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, que inclou l'atenció primària, atenció especialitzada i atenció sociosanitària.

S'OFEREIX:

  • 1 plaça a dedicació completa (1620 h/anuals) i en torn variable (corretorns) amb modalitat contractual de fix-discontinu (té consideració d'indefinit) amb garantia de 6 mesos encadenats de treball. **

** Cal tenir present que, un cop acabats aquests els mesos de feina, es finiquita al treballador i, si reuneix els requisits necessaris, pot passar a cobrar la prestació contributiva de desocupació (atur), amb la certesa que l'empresa el tornarà a incorporar per el mateix període garantit  -més o menys en el mateix tram- l'any següent. Si fos el cas -per necessitats productives- es podria ampliar fins a un màxim de 9 mesos.


REQUISITS:

Disponibilitat horària.
Experiència en l'àmbit sanitari  
Titulació:
·    Graduat Escolar / ESO

ES VALORARÀ:

·    Coneixements i experiència en l'àmbit hospitalari.
·    Formació relacionada amb el lloc de treball.
·    Orientació a l'usuari.
·    Coneixements d'informàtica a nivell d'usuari.
·    Idoneïtat del perfil en relació al lloc de treball.

PERFIL:
·    Discreció i bon tracte.
·    Capacitat de treball en equip i d'adaptació a la dinàmica de treball dels diferents torns.
·    Equilibri emocional envers el malalt crític i terminal.
·    Capacitat de resolució de problemes, organització del propi treball i responsabilitat del mateix.
·    Optimització dels recursos disponibles.
·    Coneixements i habilitats de mobilització de malalts.
·    Coneixements d'informàtica a nivell d'usuari.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: Fins el dia 12 de maig de 2021

CANDIDATS/ES  INTERESSATS/DES:
Entra a la web www.ssibe.cat - borsa de treball,  clica damunt l'oferta de treball que correspon i clica damunt a la pestanya "INSCRIURE'M EN AQUESTA OFERTA" - cal omplir tots els camps i adjuntar CV actualitzat i carta de motivació -en un sol document .pdf (màxim 20MB).
Referència: HP-AUXSAN


DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS
Palamós, 5 de maig de 2021

CLAUSULA INFORMATIVA

De conformitat amb l'establert al Reglament  (UE) del Parlament Europeu i del Consell de 27, d'abril de 2016, (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garanties de drets digitals li facilitem la següent informació en relació al tractament de les dades personals que facilitin les persones aspirants;

Responsable:   Fundació Hospital de Palamós - SSIBE

Finalitat: Gestionar els processos de selecció objecte de convocatòries i d'informar de futures ofertes laborals..

Legitimació:    Consentiment de l'interessat/da.

Destinataris:    No està prevista la cessió de dades a tercers, tret d'obligació legal i a altres empreses del Grup SSIBE o estiguin gestionades per alguna de les empreses que el composen.

Termini conservació:  Un any

Drets:   Pot exercir els seu drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament dirigint-se a l'Àrea Jurídica C. Hospital, 17-19; 2ª planta de Palamós (17230) o mitjançant correu electrònic a areajuridica@ssibe.cat.

Més informació: Pot consultar informació addicional i més detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web www.ssibe.cat