Convocatòria interna/externa Cap de Servei d'Urgències

Referència:
HP-CSURG

Data de publicació:

Termini de presentació de sol·licituds:

Finalitzada

CA - Resolució Conv Int/Ext Cap de Servei d'Urgències

L'Hospital de Palamós forma part de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, que inclou l'atenció primària, atenció especialitzada i atenció sociosanitària.

El Cap de Servei es responsabilitzarà de la gestió del Servei d'Urgències, així com la coordinació amb la resta de serveis de l'Hospital, Atenció Primària i Atenció Sociosanitària.

El Servei d'Urgències de l'Hospital està format per 26 Metges/ses, 38 infermeres i 8 auxiliars d'infermeria

S'OFEREIX:

 • Contractació laboral a jornada completa com a Cap de Servei d'Urgències.
 • Sou segons II Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d'Aguts, Centres d'Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.
 • Incorporació pactada.
 • Programa actiu de formació continuada i reciclatge.

REQUISITS:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb especialitat via MIR
 • Experiència d'un mínim de 4 anys com a metge adjunt en un Servei d'Urgències.

ES VALORARÀ:

 • Especialitats via MIR de Medicina Familiar i Comunitària, Medicina Interna, Anestèsia i Medicina Intensiva.
 • Coneixement de l'àmbit de la Sanitat Pública.
 • Formació acreditada en gestió sanitària, gestió clínica...
 • Coneixements d'informàtica a nivell d'usuari (Office, Cerca Bibliogràfica, correu electrònic, etc..).
 • Aspectes relacionats amb la transferència de coneixement: activitats de docència, recerca,...

Perfil competencial:

 • Capacitat de resolució de conflictes, organització del propi treball i del de l'equip.
 • Optimització dels recursos disponibles.
 • Capacitat de presa de decisions i responsabilitat, organització i planificació, direcció i lideratge de grups.
 • Compromís amb la Institució i amb la feina, efectivitat i voluntat de millora.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: Fins el dia 1 de juny de 2021

CANDIDATS/ES INTERESSATS/DES:

Entra a la web www.ssibe.cat - borsa de treball,  clica damunt l'oferta de treball que correspon i clica damunt a la pestanya "INSCRIURE'M EN AQUESTA OFERTA" - cal omplir tots els camps i adjuntar CV actualitzat, carta de motivació, còpia de la titulació i certificació de les accions formatives detallades en el currículum -tot en un sol document .pdf (màxim 20MB). Referència: HP-CSURG

Per a més informació telefoneu al 972 60.92.39 i demaneu per la Sra. Dolors Margarit o bé al correu electrònic recursoshumans(ELIMINAR)@ssibe.cat (Departament de Recursos Humans).

DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS

Palamós, 26 de maig de 2021

CLAUSULA INFORMATIVA

De conformitat amb l'establert al Reglament  (UE) del Parlament Europeu i del Consell de 27, d'abril de 2016, (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garanties de drets digitals li facilitem la següent informació en relació al tractament de les dades personals que facilitin les persones aspirants;

Responsable:         Fundació Hospital de Palamós - SSIBE

Finalitat:                   Gestionar els processos de selecció objecte de convocatòries i d' informar de futures ofertes laborals..

Legitimació:            Consentiment de l'interessat/da.

Destinataris:           No està prevista la cessió de dades a tercers, tret d'obligació legal i a altres empreses del Grup SSIBE o estiguin gestionades per alguna de les empreses que el composen.

Termini conservació:  Un any

Drets:                        Pot exercir els seu drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament dirigint-se a l'Àrea Jurídica C. Hospital, 17-19; 2ª planta de Palamós (17230) o mitjançant correu electrònic a areajuridica(ELIMINAR)@ssibe.cat.

Més informació:     Pot consultar informació addicional i més detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web www.ssibe.cat