Convocatòria Interna-Externa Coordinació Llevadors-es

Referència:
HP-COORDLLEVHP

Data de publicació:

Termini de presentació de sol·licituds:

Finalitzada

CA - Resolució conv int_ext Coordinació Llevadores

L'HOSPITAL DE PALAMÓS, Hospital Comarcal del Baix Empordà, inclòs dins el Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública precisa :

La Fundació Hospital de Palamós forma part de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, que inclou l'atenció primària, atenció especialitzada i atenció sociosanitària.

La Unitat d'Infància i Dona de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà està:

 • acreditada com a Unitat Multiprofessional de Ginecologia i Obstetrícia.
 • acreditada pel Departament de Salut per realitzar l'assistència natural al part normal.
 • Formada per:
  • Hospital de Palamós (Àmbit d'Aguts): Àrea obstètrica d'atenció al part, una planta d'hospitalització materno-infantil amb neonatologia
  • Àmbit d'Atenció Primària: un ASSIR amb les 5 àrees bàsiques de salut que integren la comarca.
  • Personal Assistencial: llevadores, Personal d'Infermeria i Ginecòlegs/es,

engloba tota la assistència de la comarca i treballa transversalment en un únic equip.

Cerca un/a coordinador/a de llevadors/es per a liderar el projecte de gestió integral de l'equip de llevadors/es que donen servei a la comarca del Baix Empordà.

S'OFEREIX:

 • Contractació laboral a jornada completa com a Coordinador/a de Llevadors/es.
 • Sou segons II Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d'Aguts, Centres d'Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.
 • Incorporació pactada.
 • Programa actiu de formació continuada i reciclatge.

REQUISITS:

 • Titulació de Diplomat/da en Infermeria i Especialitat d'Infermeria Obstetrico-Ginecològica (o l'homologació de l'U.E si la titulació s'ha obtingut en un país estranger).
 • Currículum acreditat.
 • Disponibilitat horària.
 • Disponibilitat i possibilitat de desplaçament per la comarca del Baix Empordà.

ES VALORARÀ:

 • Experiència a la Sala de Parts i a l'ASSIR.
 • Experiència en assistència natural al part normal.

PERFIL:

 • Capacitat de resolució de conflictes, organització del propi treball i del de l'equip.
 • Optimització del recursos disponibles.
 • Capacitat de presa de decisions i responsabilitat, organització i planificació, direcció i lideratge de grups.
 • Compromís amb la Institució i amb la feina, efectivitat i voluntat de millora.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: Fins el dia 30 de juny de 2021.

CANDIDATS/ES  INTERESSATS/DES:

Entra a la web www.ssibe.cat - borsa de treball,  clica damunt l'oferta de treball que correspon i clica damunt a la pestanya "INSCRIURE'M EN AQUESTA OFERTA" - cal omplir tots els camps i adjuntar CV actualitzat i carta de motivació -en un sol document .pdf (màxim 20MB).

Referència: HP-COORDLLEVHP

Per més informació, trucar al telèfon 972 60.92.39 i demanar per Sra. Dolors Margarit, o bé enviar e-mail a: recursoshumans@ssibe.cat

DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS

Palamós, 14 de juny de 2021

CLAUSULA INFORMATIVA

De conformitat amb l'establert al Reglament  (UE) del Parlament Europeu i del Consell de 27, d'abril de 2016, (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garanties de drets digitals li facilitem la següent informació en relació al tractament de les dades personals que facilitin les persones aspirants;

Responsable:         Fundació Hospital de Palamós - SSIBE

Finalitat:                   Gestionar els processos de selecció objecte de convocatòries i d' informar de futures ofertes laborals..

Legitimació:            Consentiment de l'interessat/da.

Destinataris:           No està prevista la cessió de dades a tercers, tret d'obligació legal i a altres empreses del Grup SSIBE o estiguin gestionades per alguna de les empreses que el composen.

Termini conservació:  Un any

Drets:                        Pot exercir els seu drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament dirigint-se a l'Àrea Jurídica C. Hospital, 17-19; 2ª planta de Palamós (17230) o mitjançant correu electrònic a areajuridica(ELIMINAR)@ssibe.cat.

Més informació:     Pot consultar informació addicional i més detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web www.ssibe.cat