Documentació

Legislació

Impresos i formularis

Per a l’acreditació de tutors

Sol·licitud d'acreditació com a tutor o tutora d'especialitats en ciència de la salut

Certificat del cap o la cap d'estudis sobre l'acreditació com a tutor o tutora d'especialistes en ciència de la salut

Certificat sobre l'avaluació anual de l'acció tutorial d'un tutor o tutora d'especialistes en ciències de la salut

Comunicació de la causa per a la revocació de tutors d'especialistes en ciències de la salut

Informe director/a Atenció Primària

Informe director/a Unitat hospitalària

Obstetrícia i Ginecologia

Atenció Familiar i Comunitària

Atenció Medicina Interna