Nous residents

Unitats ofertades 2018

Aquest 2018 s'han ofert 8 places de residents per a medicina i infermeria familiar i comunitària i infermeria obstetricoginecològica.

Especialitat Nombre de places
Medicina Familiar i Comunitària 5
Infermeria Familiar i Comunitària 2
Infermeria Obstetricoginecològica 1

Incorporació de nous residents

Consulta la documentació a aportar per iniciar la teva residència

Jornada de portes obertes

La jornada de portes obertes es va celebrar el 27 de març de 2018, on els els futurs residents han visitat les nostres instal·lacions amb l'objectiu per disposar de primera mà, de tota la informació relacionada amb la formació sanitària especialitzada al Baix Empordà.

Actualment, Serveis de Salut Integrats Baix Empordà ofereix formació a 38 professionals i per a aquest 2018 s'ofereixen 8 places  d'especialitats acreditades en medicina i infermeria d'Atenció Familiar i Comunitària, i infermeria en Ginecologia i Obstetrícia.

A l'acte, també es va aprofitar per presentar el nou vídeo del nostre canal de Youtube i on s'explica  com és la residència a Palamós de la mà dels actuals residents i que pretén resoldre els dubtes a l'hora de fer la tria dels futurs metges (MIR) i infermeres (IIR).

Aquesta és la tercera edició de la jornada de portes obertes que es realitza a Palamós i se suma al conjunt de jornades de portes obertes a tot Catalunya. A la província de Girona també s'han realitzat jornades  a l'Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona (27 de març) i a l'Institut d'Assistència Sanitària - Hospital de Santa Caterina (21 de març). L'Hospital de Figueres, l'Hospital Sant Jaume de Calella i la Corporació de Salut del Maresme i la Selva ofereixen visites.

Consulta el programa de les jornades

Drets i deures del resident

Drets:

 • Conèixer el programa de formació i també, si s'escauen, les adaptacions individuals
 • Tenir un tutor o tutora que l'ha d'assistir durant el desenvolupament de les activitats previstes en el programa de formació
 • Rebre, mitjançant una pràctica professional programada, tutelada i avaluada, una formació teoricopràctica mitjançant la seva integració en l'activitat assistencial
 • Ser informat de les funcions , tasques i els objectius assignats a la seva unitat
 • Exercir la professió amb un nivell de responsabilitat que ha d'augmentar progressivament a mesura que avanci el programa formatiu
 • Conèixer quins professionals de la plantilla hi ha a la unitat i consultar-los i demanar-los ajuda quan ho consideri necessari
 • Participar en activitats docents, investigadores, assistencials i de gestió clínica en les quals intervingui la unitat acreditada
 • Rebre una avaluació continuada, anual i final de l'aprenentatge amb la màxima objectivitat
 • Estar representat, en els termes que estableixi la legislació vigent, en la comissió nacional de l'especialitat i en les comissions de docència dels centres
 • Avaluar l'adequació de l'organització i el funcionament del centre a l'activitat docent
 • Rebre assistència i protecció de l'entitat docent en l'exercici de la professió
 • Disposar de la mateixa protecció en matèria de seguretat i salut laboral que la resta de treballadors de l'entitat en què presta serveis
 • No ser desposseït de la plaça si no és per alguna de les causes d'extinció previstes legalment o reglamentària

Deures:

 • Els que l'Estatut dels treballadors estableix amb caràcter general
 • Realitzar la totalitat del programa de formació amb dedicació a temps complet, sense compatibilitzar-ho amb qualsevol altra activitat
 • Formar-se seguint les instruccions del seu tutor o tutora, del personal sanitari i dels òrgans unipersonals i col·legiats de direcció i docents que s'encarreguen coordinadament del bon funcionament del centre i del desenvolupament del programa de formació
 • Conèixer i complir els reglaments i les normes de funcionament aplicables a les institucions que integren la unitat docent, especialment en el que es refereixi als drets dels pacients
 • Prestar personalment els serveis i realitzar les tasques assistencials que estableixi el programa de formació corresponent i l'organització funcional del centre, per adquirir la competència professional relativa a l'especialitat i també contribuir als fins propis de la institució sanitària
 • Utilitzar racionalment els recursos en benefici del pacient i evitar-ne l'ús il·legítim en benefici propi o de terceres persones

Beneficis socials

 • Bonus de 500€ per any de residència per assistir a congressos (inscripcions, viatges, allotjament, etc.), compra de material (mèdic, llibres, etc.), subscripcions a publicacions electròniques, etc.
 • Com a benefici social afegit, els àpats són gratuïts per als durant tot el període de la residència i inclouen:
  • Jornada laboral sense guàrdia: dinar del dia laborable
  • Jornada de guàrdia de 24 hores: esmorzar, dinar i sopar del dia de la guàrdia i esmorzar de l'endemà de la guàrdia.