Nous residents

JORNADA DE PORTES OBERTES 2024

Tindrà lloc el proper 3 d’abril a les 13:00h a la sala d’ates de l’edifici Fleming, Carrer Hospital 17 (doble format presencial i virtual)

imageimageimageimageimageimageimageimage image

Places ofertades

Per al 2024 s'oferten 16 places de residents per a medicina i infermeria familiar i comunitària, obstetrícia i ginecologia,  infermeria obstetricoginecològica i medicina interna.

Especialitat Nombre de places

Medicina Familiar i Comunitària

7
Infermeria Familiar i Comunitària 6
Obstetrícia i Ginecologia 1

Infermeria Obstetricoginecològica

1

Medicina Interna 1

Per a més informació contacta amb: docencia@ssibe.cat

Consulta els itineraris formatius tipus

Itinerari formatiu tipus de MFiC

Itinerari formatiu tipus d'IFiC

Itinerari formatiu tipus d’Infermeria Obstètricoginecolològica

Itinerari formatiu tipus d'Obstetrícia i Ginecologia

Itinerari formatiu tipus Medicina Interna

Consulta els documents de supervisió

Document de supervisió de residents de MFiC

Document de supervisió de residents d’IFiC

Document de supervisió de residents d’Infermeria Obstètrico-Ginecològica

Document de supervisió de residents d'Obstetrícia i Ginecologia

Document de supervisió de residents de Medicina Interna

Document de supervisió de residents a Urgències hospital

Drets i deures del resident

Drets:

 • Conèixer el programa de formació i també, si s'escauen, les adaptacions individuals
 • Tenir un tutor o tutora que l'ha d'assistir durant el desenvolupament de les activitats previstes en el programa de formació
 • Rebre, mitjançant una pràctica professional programada, tutelada i avaluada, una formació teoricopràctica mitjançant la seva integració en l'activitat assistencial
 • Ser informat de les funcions, tasques i els objectius assignats a la seva unitat.
 • Exercir la professió amb un nivell de responsabilitat que ha d'augmentar progressivament a mesura que avanci el programa formatiu.
 • Conèixer quins professionals de la plantilla hi ha a la unitat i consultar-los i demanar-los ajuda quan ho consideri necessari.
 • Participar en activitats docents, investigadores, assistencials i de gestió clínica en les quals intervingui la unitat acreditada.
 • Rebre una avaluació continuada, anual i final de l'aprenentatge amb la màxima objectivitat.
 • Estar representat, en els termes que estableixi la legislació vigent, en la comissió nacional de l'especialitat i en les comissions de docència dels centres.
 • Avaluar l'adequació de l'organització i el funcionament del centre a l'activitat docent.
 • Rebre assistència i protecció de l'entitat docent en l'exercici de la professió.
 • Disposar de la mateixa protecció en matèria de seguretat i salut laboral que la resta de treballadors de l'entitat en què presta serveis.
 • No ser desposseït de la plaça si no és per alguna de les causes d'extinció previstes legalment o reglamentària.

Deures:

 • Els que l'Estatut dels treballadors estableix amb caràcter general.
 • Realitzar la totalitat del programa de formació amb dedicació a temps complet, sense compatibilitzar-ho amb qualsevol altra activitat.
 • Formar-se seguint les instruccions del seu tutor o tutora, del personal sanitari i dels òrgans unipersonals i col·legiats de direcció i docents que s'encarreguen coordinadament del bon funcionament del centre i del desenvolupament del programa de formació.
 • Conèixer i complir els reglaments i les normes de funcionament aplicables a les institucions que integren la unitat docent, especialment en el que es refereixi als drets dels pacients.
 • Prestar personalment els serveis i realitzar les tasques assistencials que estableixi el programa de formació corresponent i l'organització funcional del centre, per adquirir la competència professional relativa a l'especialitat i també contribuir als fins propis de la institució sanitària.
 • Utilitzar racionalment els recursos en benefici del pacient i evitar-ne l'ús il·legítim en benefici propi o de terceres persones.

Beneficis socials:

 • Bonus de 500€ per any de residència per assistir a congressos (inscripcions, viatges, allotjament, etc.), compra de material (mèdic, llibres, etc.), subscripcions a publicacions electròniques, etc.
 • Com a benefici social afegit, els àpats són gratuïts per als residents durant tot el període de la residència i inclouen:
  • Jornada laboral sense guàrdia: dinar del dia laborable
  • Jornada de guàrdia de 24 hores: esmorzar, dinar i sopar del dia de la guàrdia i esmorzar de l'endemà de la guàrdia.

Documentació necessària per a la incorporació a la UDMAFiC SSIBE i Hospital de Palamós 2024

Veure document (versió castellà-català)