Sistema d'avaluació

El comitè d'avaluació es reuneix un cop l'any amb la finalitat de fer l'avaluació anual dels residents i en el cas de R5 fer l'avaluació final.

Membres:

  • José Román Martínez: president Comissió de Docència
  • Roca Toda: cap de servei de l'especialitat
  • Rubén López Martínez: tutor de l'especialitat
  • M. Almendros Rivas: adjunta Servei Medicina Interna
  • Sílvia Arpal Sánchez: secretària