Sistema d'avaluació

El comitè d'avaluació es reuneix un cop l'any amb la finalitat de fer l'avaluació anual dels residents i en el cas de R5 fer l'avaluació final.

Membres:

  • President Comissió de Docència
  • Cap de servei de l'especialitat
  • Tutors de l'especialitat
  • Representant del Servei Medicina Interna
  • Representant del Departament de recerca
  • Representant del Departament de Salut
  • Secretària de docència