Comissió de docència

Membres de la comissió de docència

Núria Parals. Cap d'estudis

José Román. Tutor hospitalari

Cristel González. Presidenta subcomissió d'infermeria

J. Ignacio Sáenz. Representant de tutors de MFiC i vicepresident de la comissió

Laura López. Representant de tutores d'IFiC

Cruz Villar. Coordinadora docent CAP Dr. Alsina Bofill (Palafrugell)

Alícia Comerma. Coordinadora docent CAP Torroella de Montgrí

Anna Bosch. Coordinadora docent CAP Catalina Cargol (Palamós)

Esther Vilert. Directora AP

Pilar García. Actúa en substitució del representant del Departament

Inma Sánchez. Representant del Departament d'Avaluació i Recerca

Representants R1-R2-R3-R4 de MFiC

Representant R IFiC

Silvia Arpal. Gestió docent

Membres de la subcomissió Infermeria

Cristel González. Presidenta

Eva Boix. Tutora

Laura López. Tutora

Susanna Plaja. Tutora hospitalària

Eduard Roca. Col·laborador docent Servei d'Urgències

Representant R1

Representant R2

La comissió UDMAFIC es reuneix cada dos mesos a les 13h.

Calendaris de reunions 2019

Comissió de docència:

 • 18 de gener
 • 29 de març
 • 31 de maig
 • 27 de juliol
 • 28 de setembre
 • 30 de novembre

Subcomissió d’infermeria:

 • 8 de febrer
 • 23 de març
 • 24 de maig
 • 19 de juliol
 • 20 de setembre
 • 22 de novembre
Reglament intern

Vols saber com funciona la comissió de docència? Llegeix el reglament intern de la comissió de docència d'AFiC

Objectius

1. Implantar la formació en Seguretat de pacients.
2. Aplicar la normativa de rotacions lliures/externes proposada pels caps d'estudis de les UUDD de AFiC de Catalunya.
3. Instaurar que la primera entrevista tutor-resident de primer any es faci en els primers 15 dies de la residència.
4. Objectius propis de medicina:

 • Redefinir la formació teòrica en ECG per a R1.
 • Fomentar l'ús del Llibre del resident, i iniciar el seu ús per a elaborar la memòria anual.
 • Introduir la simulació d'escenaris clinics (+- ACOE) a l'avaluaciò formativa.

5. Objectius d'infermeria - Establir el taller d'exploració física d'infermeria per a R1:

 • Participar al programa "Salut i Escola".
 • Participar en activitats comunitàries des de la Comissió de Promoció de la Salut.
 • Participar en una teràpia grupal anual.

Pla de qualitat docent

L' elaboració i desplegament del Pla de Qualitat de Gestió Docent (PGQD) pretén donar resposta a la normativa legal vigent i millorar la qualitat de la docència impartida a les Unitats Docents amb que es relaciona l'Hospital de Palamós, definir uns objectius de docència i facilitar les eines que permetin mesurar i monitoritzar la seva consecució.