Sistema d’avaluació

El comitè d'avaluació es reuneix un cop l'any amb la finalitat de fer l'avaluació anual dels residents i en el cas de R4 de GiO i R2 de LLIR fer l'avaluació final.

Membres:

  • President de la Comissió de docència
  • Director Unitat Infància i Dona
  • Tutor de Medicina Obstètrico-Ginecològica
  • Tutora d'Infermeria Obstètrico-Ginecològica
  • Representant del Departament de recerca
  • Representant del Departament de Salut
  • Adjunts i llevadores de la Unitat d'Infància i dona
  • Secretària de docència