Angel Agon Laborda

Urgències i Emergències

Adjunt

Serveis: Urgències

Centres: Hospital de Palamós