Mohamed Alhayek

Especialitats Quirúrgiques

Adjunt

Serveis: Oftalmologia

Centres: Hospital de Palamós