Alba Badell Pons

Aparell Locomotor

Logopeda

Serveis: Rehabilitació i Medicina Física

Centres: Hospital de Palamós