Natàlia Claver Berber

Serveis Centrals

Cap de servei

Serveis: Anàlisis Clíniques

Centres: Hospital de Palamós