Daily Collazo Pérez

Especialitats Quirúrgiques

Adjunta

Serveis: Cirurgia General

Centres: Hospital de Palamós