Israel Costales

Especialitats Quirúrgiques

Adjunt

Serveis: Urologia

Centres: Hospital de Palamós