Luis Enrique Escudero Almazan

Especialitats Quirúrgiques

Adjunt

Serveis: Cirurgia General

Centres: Hospital de Palamós