Judit Gali Plà

Aparell Locomotor

Fisioterapeuta

Serveis: Rehabilitació i Medicina Física

Centres: Hospital de Palamós